Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.08.2017 ora 07.00 – 22.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, bazinele superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului şi bazinele superioare ale Someşului, Jiului, Argeşului şi Ialomiţei, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Pe cursul mijlociu şi inferior al Someşului şi pe cursul inferior al Mureşului, debitele au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari pe Someşul Mic, pe unele râuri din bazinul superior al Ialomiței, unele râuri din bazinul mijlociu al Oltului și mai mici pe unele râuri din bazinul Someșului (Ilişua, Lonea, Fizeş), pe cursul superior al Crasnei, bazinul Siretului (exceptând Trotușul și Buzăul) și Jijia.
În interval au fost emise trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.