Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.05.2019 ora 07.00 – 23.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crişuri şi numai prin propagare pe cursul inferior al Someşului şi pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Siretului şi Prutului.
Pe râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Oltului şi Argeşului precum şi pe cele din Dobrogea debitele au fost staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Dâmboviţa, Bârlad, Bahlui, cele din Dobrogea, bazinul inferior şi mijlociu al Jiului, afluenţii Oltului inferior şi râurile din bazinul superior al Timişului, unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
Se situează peste: 
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice Tur – Călinești Oaș (420+20)-jud. SM, Turulung (420+60)-jud. SM și Micula (310+82)-jud.SM şi Crasna – Domănești (500+16)-jud. SM;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Negrești Oaș (170+2)-jud. SM, Someș – Răstoci (380+96)-jud. SJ, Crasna – Berveni (490+10)-jud. SM, Galbena –Pietroasa Galbena (125+20)-jud. BH, Mureș – Luduș (300+51)-jud. MS, Bega Veche – Cenei (320+6)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+45)-jud. TM,   Olt – Micfalău (210+2)-jud. CV, Prut – Oancea (440+13)-jud. GL și Șivița (360+22)-jud. GL.  
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someș – Dej (550+9)-jud. CJ, 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someș Mic – Sălățiu (200+7)-jud. CJ, Lăpuș – Lăpușel (350+24)-jud. MM, Mureș – Toplița (200+5)-jud. HR și Gălăoaia (170+27)-jud. MS și Prut - Rădăuți Prut (290+4)-jud. BT.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 19 din 21.05.2019.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.02.2019 ora 07.00 – 23.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Begăi, Timișului și Bârzavei unde au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Crasnei și Barcăului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crișul Negru, Crișul Alb, bazinele superioare și mijlocii ale Crasnei și Barcăului, bazinul superior al Argeșului și cursul inferior al Someșului, debitele au fost în ușoară scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Arieș, Nera, Jiu superior, Cibin, Siret (cu excepția afluenților de stânga), Prut (exceptând râurile din bazinul superior). 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente în bazinele superioare ale Mureşului, Moldovei, Bistriței au fost în extindere și intensificare și au apărut și în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Olt, bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței, pe toate râurile din Moldova și izolat în Dobrogea.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Vișeu – Bistra, Iza – Vadu Izei, Lăpuș – Răzoare, Mureș sectorul Toplița – Gălăoaia, Răstolița – Răstolița, Geoagiu – Teiuș, Târnava Mare – Odorheiul Secuiesc, Râul Mare – Pădășel, Olt – Podu Oltului , Feldioara, Homorodul Mic – Lueta, Cibin – Gura Râului, Sibiu, Sălişte – Sălişte, Bizdidel – Bezdead, Pucioasa, Cricovul Dulce – Moreni,  Suceava – Brodina, Moldova – Fundu Moldovei și Tupilaţi, Suha – Stulpicani, Dorna – Dorna Cândrenilor, Neagra – Gura Negrii, Bistriţa – Dorna Arini, Frumosu, Straja, Frunzeni, Dămuc – Dămuc, Putna – Mirceşti, Râmna – Groapa Tufei, Caşin – Plăieşii de Jos.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Anunțuri Anunțuri