Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.09.2017 ora 07.00 – 24.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Trotuș, Bistrița, Moldova, Bahlui, bazinele superioare ale râurilor Iza, Tur, Someș, Mureș, Bega, Bârzava, Olt, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Suceava, Jijia, bazinele superioare și mijlocii ale Timișului și Jiului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, cursul superior al Siretului, unde au fost în uşoară scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Prutului, au fost relativ staţionare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Valea Albă la staţia hidrometrică Boineşti Sud (250+4)-jud.SM.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crișuri, Caraș, Nera, Jiu, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Bistriţa, Suceava, bazinele superioare ale Mureșului, Ialomiței, Prahovei, pe unele râuri din bazinul inferior al Argeșului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Lotru, R. Doamnei, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 22.09.2017 până la ora 12.00.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.04.2017 ora 07.00 – 23.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele: Siret, Prut, Neajlov, bazinele superioare ale Oltului şi Argeşului, cursul mijlociu al Jiului (sector Sadu – Rovinari) şi cursul inferior al Ialomiţei.
Pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Neajlov, Sabar, Bârlad, Bahlui, cursurile inferioare ale Ialomiței şi Prahove pe unii afleunţi ai Prutului inferior și pe râurile din Dobrogea.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Vinețești (340+39)-jud. VS, Zeletin – Galbeni (270+40)-jud. VN, Sacovăț – Țibana (300+15)-jud. IS, Tutova – Rădeni (250+15)-jud VS, Bârlad – Tecuci (300)-jud. GL. 
Se situează peste COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bârlad - Negrești (640+32)-jud.VS (sector îndiguit) și Tutova – Puiești (300+8)-jud. VS.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Bârlad la stația hidrometrică Băcești (340+18)-jud VS.    
A fost în vigoare Atenționarea hidrologică pentru fenomene imediate nr. 1 din 22.04.2017 până la ora 2200.
Este în vigoare Atenționarea hidrologică nr. 13 din 22.04.2017.


Noutăți Noutăți