Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.06.2020 ora 07.00 – 23.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Arieș, Jiu, bazinele inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și cursul mijlociu al Mureșului unde au fost în general în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite, cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, s-au produs pe unele râuri din nordul, centrul și estul țării.
Debitele se situează în general la valorii peste mediile multianuale lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE PERICOL râurile la staţiile hidrometrice: Nirajul Mic- Miercurea Nirajului (350),  jud. MS, Prut – Oroftiana (650+79)- jud. BT, iar ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, Prut–Stânca aval (375+14)- jud. BT; 
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur- Turulung (420+30),  jud. SM, Tur- Micula (310+55),  jud. SM, Timiş- Grăniceri (750+129),  jud. TM, Bolătau – Poiana Largului (250+8)- jud. NT,  Trotuş – Lunca de Sus (120)- jud. HR, Prut - Rădăuti Prut (410+17)-jud. BT;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tisa- Valea Vişeului (150+13),  jud. MM, Iza- Săcel (80+22),  jud. MM,Tur- Călineşti (350+55),  jud. SM, Someşul Mare- Valea Mare (110+12),  jud. BN, Someşul Mare- Rodna (120+35),  jud. BN, Şieu- Şintereag (200+5),  jud. BN, Sălăuţa- Romuli (80),  jud. BN, Ilva- Poiana Ilvei (150+12),  jud. BN, Mureş- Stânceni (170+6),  jud. MS, Târnava Mică- Sărăţeni (150+28),  jud. MS, Târnava Mică- Târnăveni (250+35),  jud. MS, Târnava Mică- Bălăuşeri (180+6),  jud. MS, Târnava Mică- Blaj (320+10), jud. AB, Niraj- Miercurea Nirajului (175+20), jud. MS, Cuşmed- Crişeni (170+12), jud. HR, Galda- Benic (100+12), jud. AB, Crişul Alb- Chişineu Criş (600+103), jud. AR, Valea Fâneţelor- Sărsig (275+45), jud. BH, Bistra- Chiribiş (350+4), jud. BH, Chizdia- Ghizela (250+28),  jud. TM, Bârzava- Partoş (50+58), jud. TM, Caraş- Caraşova (140+10), jud. CS, Ciclova- Vrăniuţ (150+28),  jud. CS, Şasa- Poieni (50+3),  jud. TM, Olt- Tomeşti (180+14),  jud. HR, Homorodul Mare- Băile Homorod (100+3), jud. HR, Homorodul Mare- Sânpaul (250+58), jud. HR, Vârghiş- Vârghiş (50+28CA), jud.CV, Valea Mare- Dopca (75+23), jud. BV, Tesna – Coşna (160+13)- jud. SV, Topoliţa – Pastrăveni (150+37)- jud. NT, Bistriţa – Broşteni (150+8)- jud. SV, Bistriţa – Frumosu (260+22)- jud. NT, Bistricioara – Tulgheş (150+16)- jud. HR, Prut – Ungheni (460+54)- jud. IS, Prisăcani (450+63)- jud. IS şi Drănceni (560+8)– jud. VS, Jijia – Chipereşti (400+2)- jud. BT.
În interval s-au situat peste: 
COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Cormoş – Brăduţ (230+64)-jud.CV, Olt – Tomeşti (230+14)- jud. HR, Bolătau – Poiana Largului (300)- jud. NT;
COTELE DE INUNDATIE râurile la stațiile hidrometrice: Vârghis – Vârghiş (100+5) –jud. CV, Bolătau – Poiana Largului (250+8)- jud. NT, Trotuş - Lunca de Sus (120+10)- HR;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Matca – Seleuş (200+22)- jud. AR, Ier – Ghileşti (250+44)- jud. SM, Barcău – Marghita (250+3)- jud. BH, Bistra – Pădurea Neagra (150+30)- jud. BH, Homorodul Mic – Căpâlniţa (80+10)- jud. HR, Bughea – Bughea de Jos (150+20)- jud. AG, Dorna – Dorna Candreni (170+3)- jud. SV, Pluton – Pluton (150+30)- jud. NT, Moldova – Prisaca Dornei (250+32)- jud. SV, Brodina – Brodina (150+9)- jud. SV, Bicaz – Tasca (300)- jud. NT, Sărişorul Mare – Panaci (80+20)- jud. SV, Putna – Pojorâta (100+5)- jud. SV, Izvorul Giumalău – Pojorâta (70+2)- jud. SV,  Cracău – Magazia (130+2)- jud. NT, Tazlău – Tazlău (200+5)- jud. NT.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 20 din 22.06.2020.
În interval au fost emise cinci AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri