Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.09.2020 ora 07.00 – 21.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Arieșului și Begăi unde au fost în scădere ușoară.
 Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Crișul Repede, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Vișeului (Vaser, Ruscova), Someșului (Sălăuța, Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș), Mureșului (Niraj, Comlod, Iara, Vișa, Laslea, Domald, Secaș, R. Mare, R. Galben), Oltului (Râul Negru, Covasna, Baraolt, Hârtibaciu, Lotru), Argeşului superior (Arefu, Vâlsan, R. Doamnei) și Trotuşului (Helegiu, Dofteana, Oituz, Cașin, Tazlău).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.07.2020 ora 07.00 – 23.07.2020 ora 07.00


Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Arieș, Bega, Cerna, Trotuș, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb și Putnei și numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Vișeului, Izei, Turului, Bârzavei și Ialomiței.
Pe râurile din bazinele Vedea, Argeș, Bârlad, pe afluenții Prutului şi pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare, iar pe celelalte au fost în general în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Cerna, Jiu, Ialomița, Bistrița, Trotuș, bazinul superior al Oltului, pe cursurile Mureșului și Prutului şi pe cursurile superioare ale Carașului și Moldovei și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului si Jijiei.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Oancea – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează :
-  COTA DE ATENȚIE: Prut – Oancea (440+68)- jud.GL
-  COTA DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+3)- jud. GL.
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE și efecte de inundații locale s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din vestul, sud-vestul, centrul și sud-estul țării, datorită precipitațiilor, cu caracter sub formă de aversă şi cu caracter torențial, căzute în interval.
În interval s-au situat peste:
- COTA DE PERICOL
râul Crişul Negru la staţia hidrometrică Şuştiu (235+67)-jud. BH;
- COTA DE ATENŢIE râul Luncoiu la staţia hidrometrică Brad (200+25)-jud. HD.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și treisprezece ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
A fost în vigoare până la ora 10:00 ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 43 din 21.07.2020.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri