Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.08.2020 ora 07.00 – 07.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi și Timișului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Bistrița, Moldova, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru, Crișului Alb, Timișului, bazinul superior al Begăi și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde au fost în scădere. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Arieș, Jiu, Cibin, Lotru, Olteţ, pe cursurile superioare ale râurilor Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Caraș, Cerna, Trotuş, cursurile inferioare ale Begăi și Timișului și pe cursul Prutului aval Rădăuţi Prut și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârlad, Rm. Sărat și Jijia.
Se menţine peste COTA DE ATENŢIE, în scădere, râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+2) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.02.2019 ora 07.00 – 24.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Mureș (exceptând Târnavele), Vedea, Argeș, Ialomița, bazinele superioare ale Vișeului și Izei, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului și Oltului, cursul mijlociu al Prutului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Pe cursurile inferioare ale râurilor: Timiș, Bârzava, Caraș, Buzău și Jijia, debitele au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cibin, bazinele superioare ale Vișeului și Jiului, cursurile inferioare ale Arieșului și Argeșului, Siret (exceptând Bârladul și bazinul superior al Buzăului), Prut (exceptând râurile din bazinul superior). 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Mureș, Olt, Siret, Prut, bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului și Ialomiței și izolat pe unele râuri din Banat și Dobrogea au fost în extindere și intensificare și au apărut noi formațiuni în bazinele superioare ale Someșului și Crișului Repede.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Vișeu – Bistra, Iza – Vadu Izei, Lăpuș – Răzoare, Mureș sectorul Toplița – Glodeni, Toplița – Toplița, Arieș – Buru, Iara – Valea Ierii, Târnava Mare – Odorheiul Secuiesc și Sighișoara, Olt – Sf. Gheorghe, Cibin – Sibiu, Sălişte – Sălişte, Topolog - Milcoiu, Olteț - Otetelișu, Cerna – Măciuca, Ialomicioara – Fieni, Siret – Nicolae Bălcescu, Moldova - Fundu Moldovei, Tupilaţi şi Roman, Bistriţa – Dorna Arini, Frumosu, Straja, Frunzeni, Neagra - Gura Negrii, Dămuc - Dămuc, Trotuş – Târgu Ocna, Oneşti, Vrânceni, Putna - Mirceşti, Râmna - Groapa Tufei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți