Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2020 ora 07.00 – 24.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Tur, Trotuș, bazinele superioare şi mijlocii ale Arieşului şi Ialomiţei, cursurile superioare ale râurilor: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Crişul Negru, Mureş, Târnave, Caraş, Nera, Siret, Moldova, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Barcău, Crişul Repede, Crişul Alb şi Timiş, unde au fost în scădere.
Pe râurile din bazinul inferior al Argeşului, debitele au fost relativ staţionare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite, cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, s-au produs pe unele râuri din zonele de deal și munte din nordul și estul țării.
Se situează peste:
- COTELE DE PERICOL râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Oroftiana (650+92),  jud.BT , iar ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, și Prut – Stânca-aval (375+14)-jud.BT;
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+60)-jud.SM, Târnava Mică – Târnăveni (320+16)-jud.MS, Timiş – Grăniceri (750+50)-jud.TM, Vicinic – Milcoveni (180+7)- jud.CS, Prut- Rădăuţi – Prut (410+80)-jud.BT şi Prut – Prisăcani (520+2)-jud.IS
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tisa –  Valea Vişeului (150+38)-  jud.MM, Tur – Călineşti Oaş (350+40)-jud.SM, Tur – Turulung (360+58)-jud.SM, Someşul Mare–Valea Mare (110+16)-jud.BN, Someşul Mare – Rodna (120+26)- jud.BN, Someşul Mare – Beclean (180+20)-jud.BN, Ilva – Poiana Ilvei (150+37)-jud.BN, Şieu – Şintereag (200+22)-  jud.BN, Barcău –Sălard (510+48)-jud.BH, Mureş – Stânceni (170+13)-jud.MS, Târnava Mică –Bălăuşeri (180+28)-jud.MS, Târnava Mică – Blaj (320+98)-jud.AB, Târnava Mare – Mediaş (280+2)-jud.SB, Orăştie – Orăştie (200+26)-jud.HD, Râul Galben – Haţeg (150+13)-jud.HD, Valea Luncanilor – Chitid (240+20)-jud.HD, Şasa – Poieni (50+25)-jud.TM, Bega – Făget (220+35)-  jud.TM, Bistra – Obreja (85+7)-jud.CS, Timiş – Lugoj (150+30)-jud.TM, Bârzava – Moniom (220+2)-jud.CS, Bârzava – Partoş (50+70)-jud.TM, Moraviţa – Moraviţa (250+50)-jud.TM, Caraş- –Caraşova (140+4)-jud.CS, Olt – Micfalău (210+20)-jud.CV, Siret – Drăgeşti (300+16)-jud.BC, Prut- Ungheni (460+65)-jud.IS, Prut – Drânceni (560+23)-jud.VS, Jijia – Chipereşti (400+14)-  jud.IS şi Topolog – Saraiu (300+40)-jud. CT
În interval s-au situat peste: 
- COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Tisa – Valea Vişeului (260+70)-  jud.MM și Ilva- Poiana Ilvei (250+14)- jud.BN;
- COTELE DE INUNDATIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Hoghiz (350+3)-jud.BV, Pârâul Nou ¬– Noul Român (500)- jud.SB, Someşul Mare – Valea Mare (140+30)-jud.BN, Someşul Mare – Rodna (170+36)-jud.BN, Aiudul de Sus – Aiud (300+10)- jud.AB, Târnava Mică – Târnaveni (320+16)-jud.MS, Orăştie – Orăştie (250+38)-jud.HD şi Şasa- Poieni (90+4)-jud.TM;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Suceava ¬– Brodina (250)-jud.SV, Bistriţa – Cârlibaba (150+1)-jud.SV, Bistriţa – Dorna Giumalău (200+38)-jud.SV, Bistriţa – Broşteni (150+15)-jud.SV, Olt – Sâncrăieni (200+2)-jud.HR, Vişeu – Leordina (310+25)-jud.MM, Vişeu – Bistra (220+70)-jud.MM, Iza – Strâmtura (200+45)-jud.MM, Iza – Vadu Izei (300+50)-  jud.MM, Someşul Mare – Nepos (180+20)-jud.BN, Bistriţa – Bistriţa (150+58)-jud.BN, Budac– Budacu de Jos (130)-jud.BN, Barcău – Sălard (510+84)-jud.BH, Valea Satului – Buceş (160+2)-  jud.HD, Mureş – Gălăoaia (170)-jud.MS, Mureş – Glodeni (180+18)-jud.MS, Niraj – Miercurea Nirajului (175+13)-jud.MS, Niraj – Cinta (370+35)-jud.MS, Secaş – Colibi (300+90)-jud.AB, Orăştie – Grădiştea de Munte (65+1)- jud.HD, Strei – Pui (150+17)-jud.HD, Râuşor – Râu de Mori (100+20)-jud.HD, Gladna – Fârdea (110+32)-jud.TM, Hăuzeasca – Fârdea (180+16)-jud.TM, Pogăniş – Brebu (300+38)-jud.CS, Tău – Soceni (60+8)-jud.CS, Pogăniş – Valea Pai (200+4)-  jud.CS, Sebeș – Turnu Ruieni (250+3)-jud.CS, Bârzava – Crivaia (150+4)-jud.CS și Bârzava- Moniom (220+4)-jud.CS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 21 din 23.06.2020.
În interval au fost emise cinci AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri