Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.09.2021 ora 07.00 – 18.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bistrița, bazinul superior al Begăi, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursurile Buzăului, Moldovei, cursul superior al Jiului și relativ staționare pe restul râurilor.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Crișul Repede, Barcău, Bistrițabazinul superior al Mureșului, Argeșului, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursurile râurilor Sabar, Dâmbovița, Ialomița, cursul superior al Buzăului  și pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Tazlău, Bârlad, pe afluenții Prutului.
În interval au fost emise trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 97 din 16.09.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2021 ora 07.00 – 24.06.2021 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul superior și mijlociu al Bistriței, bazinele superioare ale Buzăului și Trotușului unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, iar pe cursurile inferioare ale Sucevei, Buzăului și Prutului, creșterile s-au datorat numai propagării.
Ușoare creșteri de debite s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din bazinul Someșului Mare, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, bazinul inferior al Ialomiței datorită averselor, izolate, căzute în interval.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au produs pe unele râurile din zonele de deal şi munte, mai ales din bazinele superioare ale Vișeului, Someșului, Arieșului, afluenților de dreapta ai Siretului, pe unii afluenți ai Mureșului superior și mijlociu și pe unele râuri mici din bazinele inferioare ale Siretului și Prutului, ca urmare a efectului combinat al precipitaţiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă, cu caracter torențial. 
În interval s-au situat peste:
- COTA DE INUNDAȚIE râul Olt la stația hidrometrică Hoghiz (350+7)-jud.BV;
- COTELE DE ATENȚIE râul Geoagiu la stațiile hidrometrice Mogoș (150+34)-jud.AB și Teiuș (300+10)-jud.AB.
Se situează peste: 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Hoghiz (300+14)-jud. CV, Râul Negru – Reci (300+8) – jud.CV, Cӑlmӑțui – Cireşu (300+25) – jud.BR, Racova – Puscaşi (340+9)-jud.VS, Taița –Satu Nou (250+20) – jud. TL și Taița – Hamcearca (250+4)-jud.TL. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomița, Siret, Prut, bazinul superior și mijlociu al Oltului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Bistra, Moravița, Caraș, Nera, Cerna.
În interval au fost emise opt AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și cinci ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 60 din 23.06.2021.