Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.03.2019 ora 07.00 – 24.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişul Alb, Mureş, Caraş, Nera, Cerna, Jiu superior, Olt superior, Ialomiţa, Buzău şi pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare, exceptând cursul superior al Crişului Negru şi cursul superior şi mijlociu al Bistriței unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe cursurile inferioare ale Mureşului şi Jiului debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din  mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuş,  Mureş, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița și Buzău, în bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Trotușului, Putnei şi pe tot cursul Jiului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Vedea,  Bârlad și pe afluenții Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.07.2018 ora 07.00 – 24.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Putna, Bârlad, cursurile superioare ale: Mureşului, Sucevei, Buzăului, Prutului, cursul mijlociu al Moldovei şi cursurile inferioare ale: Vişeului, Izei, Turului şi Someşului, unde au fost relativ staţionare. 
Pe râurile din bazinele: Someşul Mare, Someşul Mic, Crasna, Bega, Timiş, Bârzava, Vedea, Bistriţa, cursurile mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Prutului, cursul inferior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele cursuri de apă din vestul şi centrul ţării, precum şi pe unele râuri din Dobrogea, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, cu caracter torențial și însemnate cantitativ.
În interval s-au situat peste:
- COTA DE INUNDAȚIE răul Topolog la staţia hidrometrică Saraiu (400+50)-jud.CT.
-   COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Luncoiu – Brad (200+45)-jud.HD, Orăştie – Grădiştea de Munte (65+7)-jud.HD, Moneasa – Moneasa (80+4)-jud.AR, Brătia – Berevoieşti (250+10)-jud.AG, Casimcea – Cheia (150+15)-jud.CT.
Debitele se situează în general la valori peste 100% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Moraviţa, Cerna, pe unii afluenţi ai Oltului superior, pe unii afluenţi ai Jiului inferior şi pe râurile din Dobrogea  și cu valori între  30-60% pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad, pe unii afluenţi ai Argeşului superior şi pe cursul superior al Jijiei.
În interval au fost emise două ATENŢIONǍRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi patru AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare Avertizarea Hidrologică nr.49 din 23.07.2018.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri