Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.08.2017 ora 07.00 – 24.08.2017 ora 07.00


Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someș, bazinul inferior al Mureșului, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Jiului şi Argeșului unde au fost în scădere.
Pe cursul superior al Prutului şi izolat pe unele râuri din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuş, Someşul Mare debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari în bazinul superior al Ialomiței și mai mici pe unele râuri din bazinul Someșului, Crișului Negru, Crișului Repede, Mureșului inferior, pe cursul superior al Crasnei, în bazinul Siretului (exceptând Trotușul și Buzăul) și bazinul Jijiei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.