Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.01.2021 ora 07.00 – 20.01.2021 ora 07.00

 Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Bârlad şi cele din Dobrogea unde au fost staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în extindere şi intensificare pe râurile din Moldova, în restrăngere şi diminuare pe râurile din Banat şi s-au menținut fără modificări importnate pe celelalte râuri.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei,  Someş pe sectoarele Nepos – Beclean şi Răstoci – Ulmeni,  Sălăuța – Salva, Sieu – Șintereag, Lăpuș pe sectorul Răzoare – Lăpușel,  Mureș pe sectorul Toplița – Acmariu, Răstolița – Răstolița, Arieș – Scărişoara și Buru, Geoagiu – Teiuş, Gilort – Turburea, Olteț – Oteteliș, Sabar – Vidra, Dâmbovița – Lungulețu, Ialomița – Târgovişte, Buzău – Sita Buzăului, Bistrița sector Dorna Giumalău – Frumosu, Trotuș – Vrânceni și Prut – Ungheni. 
Curg sloiuri de gheață pe râurile la stațiile hidrometrice: Someș – Satu Mare, Olt – Hoghiz, Buzău – Racoviță și Prut – Oancea.
Se menține zăporul format anterior pe Moldova la s.h. Fundu Moldovei și s-a format un nou zăpor pe râul Bistriţa la s.h. Broşteni.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Bega, Timiş, Mureşul mijlociu, Bistrița, Tazlău, Putna, Rm. Sărat, Jijia, cursul superior al Siretului, cursul inferior al Moldovei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic al Bârladului unde au valori sub 30%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.12.2020 ora 07.00 – 24.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Siret (exceptând Trotuș, Bârlad și cursul mijlociu și inferior al Sucevei unde au fost staționare), bazinul superior al Mureșului și bazinul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării. Pe cursul inferior al Mureșului, debitele au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă și năboi) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei, s-au menținut fără modificări importante. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile: Tur, Someșul Mic, Prahova, Buzău, bazinul inferior al Ialomiței, cursurile superioare ale Trotușului și Putnei, la unele stații de pe râul Prut (Ungheni-Prisăcani, Oancea) şi pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Crasna, Crişuri, Târnava Mică, Bega Veche, Moravița, Rm. Sărat, Bârlad, Bistrița, Moldova, Suceava, Jijia, cursul Siretului, cursul Prutului și cursurile mijlocii și inferioare ale Trotușului și Putnei. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Noutăți Noutăți