Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.01.2021 ora 07.00 – 25.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Someșul Mare, Crișuri, Bega, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bistrița, bazinele mijlocii și inferioare ale Mureșului, Oltului, bazinul superior și mijlociu al Timișului, bazinul superior al Argeșului, cursurile inferioare ale Crasnei, Moldovei și cursul superior al Prutului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în restrângere și diminuare şi eliminare pe râurile din vestul și sudul țării fiind prezente pe majoritatea râurilor din Transilvania și Moldova. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Gălăoaia și Bistrița – Dorna Arini.
Curg sloiuri de gheață pe râul Târnava Mare la stația hidrometrică Sighișoara.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Siret (exceptând Buzău, Trotuş, Suceava, Moldova superioară), bazinul superior al Mureșului, cursul superior al Prutului unii afluenți ai Vedei și Argeșului inferior, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche și Bârlad unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
- COTA DE INUNDATIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+5)-jud. SM;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+28)-jud.SM,  Tur – Turulung (350+6)-jud. SM (sector îndiguit), Crișul Alb – Vața de Jos (350)-jud. HD, Cigher – Taut (250)-jud., Timercea – Tau (150+12)-jud. AR, Chijic – Copăcel (225+52)-jud. BH, Orlea – Celei (180)-jud. GJ.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 6 din 22.01.2021.
In interval s-a emis o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți