Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.03.2019 ora 07.00 – 24.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişul Alb, Mureş, Caraş, Nera, Cerna, Jiu superior, Olt superior, Ialomiţa, Buzău şi pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare, exceptând cursul superior al Crişului Negru şi cursul superior şi mijlociu al Bistriței unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe cursurile inferioare ale Mureşului şi Jiului debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din  mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuş,  Mureş, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița și Buzău, în bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Trotușului, Putnei şi pe tot cursul Jiului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Vedea,  Bârlad și pe afluenții Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.02.2019 ora 07.00 – 25.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuş, Crişul Negru, Crişul Alb, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Suceava, Trotuş, cursul Siretului, Bârlad, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului, unde au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Caraș, Nera, Cibin, Siret (exceptând unii afluenţi ai Bârladului și bazinul superior al Buzăului), Prut (exceptând Jijia) şi bazinele superioare ale Vișeului și Jiului. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someş, Crişul Repede, Mureș, Olt, Siret, Prut, bazinul superior al Jiului, bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului și Ialomiței și izolat pe unele râuri din Banat și Dobrogea s-au menţinut fără modificări importante.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice:  Someş – Nepos, Sălăuţa – Salva, Mureș (sectorul Gălăoaia – Glodeni), Toplița – Toplița, Răstoliţa – Răstoliţa, Târnava Mare – Odorheiu Secuiesc și Sighișoara, Olt – Sf. Gheorghe, Cibin – Sibiu, Sălişte – Sălişte, Ialomicioara – Fieni, Moldova – Gura Humorului şi Roman, Bistriţa – Dorna Arini, Frumosu, Frunzeni, Neagra - Gura Negrii, Trotuş – Târgu Ocna, Oneşti şi Vrânceni.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri