Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.05.2019 ora 07.00 – 23.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crişuri şi numai prin propagare pe cursul inferior al Someşului şi pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Siretului şi Prutului.
Pe râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Oltului şi Argeşului precum şi pe cele din Dobrogea debitele au fost staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Dâmboviţa, Bârlad, Bahlui, cele din Dobrogea, bazinul inferior şi mijlociu al Jiului, afluenţii Oltului inferior şi râurile din bazinul superior al Timişului, unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
Se situează peste: 
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice Tur – Călinești Oaș (420+20)-jud. SM, Turulung (420+60)-jud. SM și Micula (310+82)-jud.SM şi Crasna – Domănești (500+16)-jud. SM;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Negrești Oaș (170+2)-jud. SM, Someș – Răstoci (380+96)-jud. SJ, Crasna – Berveni (490+10)-jud. SM, Galbena –Pietroasa Galbena (125+20)-jud. BH, Mureș – Luduș (300+51)-jud. MS, Bega Veche – Cenei (320+6)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+45)-jud. TM,   Olt – Micfalău (210+2)-jud. CV, Prut – Oancea (440+13)-jud. GL și Șivița (360+22)-jud. GL.  
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someș – Dej (550+9)-jud. CJ, 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someș Mic – Sălățiu (200+7)-jud. CJ, Lăpuș – Lăpușel (350+24)-jud. MM, Mureș – Toplița (200+5)-jud. HR și Gălăoaia (170+27)-jud. MS și Prut - Rădăuți Prut (290+4)-jud. BT.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 19 din 21.05.2019.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.02.2019 ora 07.00 – 25.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuş, Crişul Negru, Crişul Alb, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Suceava, Trotuş, cursul Siretului, Bârlad, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului, unde au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Caraș, Nera, Cibin, Siret (exceptând unii afluenţi ai Bârladului și bazinul superior al Buzăului), Prut (exceptând Jijia) şi bazinele superioare ale Vișeului și Jiului. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someş, Crişul Repede, Mureș, Olt, Siret, Prut, bazinul superior al Jiului, bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului și Ialomiței și izolat pe unele râuri din Banat și Dobrogea s-au menţinut fără modificări importante.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice:  Someş – Nepos, Sălăuţa – Salva, Mureș (sectorul Gălăoaia – Glodeni), Toplița – Toplița, Răstoliţa – Răstoliţa, Târnava Mare – Odorheiu Secuiesc și Sighișoara, Olt – Sf. Gheorghe, Cibin – Sibiu, Sălişte – Sălişte, Ialomicioara – Fieni, Moldova – Gura Humorului şi Roman, Bistriţa – Dorna Arini, Frumosu, Frunzeni, Neagra - Gura Negrii, Trotuş – Târgu Ocna, Oneşti şi Vrânceni.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Anunțuri Anunțuri