Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.08.2018 ora 07.00 – 14.08.2018 ora 07.00


Debitele au fost în scǎdere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, Barcău, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Arieș, Târnava Mare, Târnava Mică, cursul superior al Mureșului şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare, și cursul inferior al Prutului, aval de s.h Oancea, unde vor fi în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Târnava Mare, Târnava Mică, Moraviţa, Nera, Cerna, Bârlad, cursurile superioare ale Mureşului, Siretului, Buzǎului şi unii afluenţi ai Oltului superior şi mijlociu şi ai Argeşului superior, unde se situează la valori sub 90% din normalele lunare.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene hidrologice imediate.
Se situeazǎ peste COTA DE ATENŢIE, prin propagare, râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+8)-jud. GL.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.05.2018 ora 07.00 – 25.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Arieș, Bârzava, Caraș, Nera, bazinul mijlociu al Someșului, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru și Timișului și bazinele superioare ale Crișului Alb și Jiului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și doar prin propagare pe cursul inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Mureș (exceptând Arieșul), bazinul superior și inferior al Someșului, bazinul inferior al Crișului Negru, bazinul mijlociu și inferior al Crișului Alb și cursul superior al Prutului, debitele au fost în scădere.
Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval s-au înregistrat și pe unele râuri din bazinul mijlociu al Jiului și bazinul inferior al Oltului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-70% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100 % din normalele lunare) pe unele râuri din bazinul hidrografic Jiu și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Repede, Târnave, Iara, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, pe afluenții Crișului Negru, Buzăului, Trotuşului şi Prutului, pe unii afluenți ai Oltului mijlociu și Argeșului superior.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Nădrag–Nădrag (-40)-jud.CS, Sașa–Poieni (50+6)-jud.TM şi Pârâul Urșanilor–Horezu (250+2)-jud.VL.
În interval au fost emise şase ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți