Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.06.2020 ora 07.00 – 25.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând Jijia superioară, Miletinul și Buzăul superior unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și numai prin propagare pe cursurile râurilor Siret și Prut, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Mureșului și cursurile inferioare ale Târnavei Mici, Timișului și Bârzavei.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din centrul și nordul țării, iar pe râurile Prut, Tur, Mureș, Târnava Mică, Timiș și Bârzava, cotele sunt depășite ca urmare a viiturilor formate anterior în bazinele hidrografice aferente acestor râuri.
Debitele se situează în general la valorii peste mediile multianuale lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE PERICOL râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Oroftiana (650+177)-jud.BT, Prut – Rădăuţi Prut (600+34)-jud.BT, iar ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, şi Prut – Stânca-aval (375+42)-jud.BT;
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+42)-jud.SM, Târnava Mică – Târnăveni (320+58)-jud.MS, Timiş – Grăniceri (750+16)-jud.TM şi Prut – Prisăcani (520+16)-jud.IS;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+18)-jud.SM, Tur – Turulung (360+30)-jud.SM, Ilva – Poiana Ilvei (150+20) – jud. BN, Mureş – Luduş (300+12)-jud.MS, Mureş – Săvârşin (325+31)-jud.AR, Târnava Mică – Blaj (320+40)-jud.AB,  Orăştie – Orăştie (200+10)-jud.HD, Valea Luncanilor – Chitid (240+5)-jud.HD, Şasa – Poieni (50+11)-jud.TM, Timiş – Şag (300+10)-jud.TM, Bârzava – Partoş (50+97)-jud.TM, Moraviţa – Moraviţa (250+46)-jud.TM, Olt – Micfalău (210+12)-jud.CV, Jijia – Chipereşti (400+23)-jud.IS, Prut - Ungheni (460+74)-jud.IS, Prut – Drânceni (560+35)-jud.VS şi Prut – Oancea (440+2)-jud.GL.
În interval s-au situat peste: 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Orăştie – Grădiştea de Munte (65+3)-jud.HD, Pogăniş – Valea Pai (200+13)-jud. CS, Jijia – Dorohoi (360)-jud.BT, Putna – Pojorâta (100+15)-jud.SV şi Izvorul Giumalău  - Pojorâta (70+20)-jud.SV.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 22 din 24.06.2020.
În interval au fost emise cinci AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri