Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.02.2020 ora 07.00 – 16.02.2020 ora 07.00


Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişuri şi Mureş, unde au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat năboi şi pod de gheaţă), prezente în bazinele superioare și mijlocii ale Oltului și Bistriței (afluent al Siretului), bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiţei, Sucevei, Moldovei, Trotuşului, Buzăului și pe unii afluenți ai Prutului, au fost în restrângere şi eliminare.
Curge năboi (zăpadă îngheţata în albie) pe râurile la staţiile hidrometrice: Bistriţa – Dorna Arini şi Dorna – Dorna Cândreni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Caraș, Suceava, pe cursul superior al Trotuşului și pe cursul superior şi mijlociu al Bistriței (afluent al Siretului) şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârniciov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.08.2018 ora 07.00 – 25.08.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Vişeul, Iza, cursurile  superioare ale Oltului, Sucevei, Moldovei şi Bistriţei, unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Pe râurile din bazinul Buzăului, bazinele superioare ale Jiului, Argeşului, Prahovei, pe cursul superior al Prutului şi pe cursul inferior al Mureşului, debitele au fost în uşoară scădere.
S-au înregistrat scurgeri pe versanți, torenți, pâraie și creșteri rapide de niveluri și debite pe unele râuri din nordul şi vestul țării, ca urmare a precipitaţiilor, sub formă de aversă şi mai importante cantitativ, căzute în interval.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Vedea, Prahova, Suceava, Moldova, pe cursurile superioare ale Oltului, Bistriţei, Trotuşului şi pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul Bârladului și pe afluenții Jijiei.
În interval au fost emise şapte ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE şi două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene hidrologice imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri