Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.06.2019 ora 07.00 – 26.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Călmățui, cursul Siretului, cursul mijlociu și inferior al Ialomiței, cursul superior al Oltului (sector Podu Olt – Hoghiz), cursurile inferioare ale Barcăului, Crișului Negru, Crișului Alb, Timișului, Moraviței, Carașului și Moldovei, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri cu depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Cibinului, pe unii afluenți ai Jiului și Oltului inferior, pe unele râuri mici din bazinul hidrografic al Ialomiței și din Dobrogea și bazinul inferior al Siretului, ca urmare a precipitațiilor importante cantitativ căzute în interval sub formă de averse torențiale.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Crişul Alb, Târnava Mare, Bega, Bârzava, Jiu, Vedea, Ialomița, Suceava, Moldova, Bistriţa, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Prut, unii afluenți ai Mureșului și Oltului inferior, cursurile inferioare ale Barcăului, Mureşului, Timişului, bazinele superioare ale Oltului şi Trotuşului.
Se situează peste COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa  (435+31)-jud.GL și peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+54)-jud. GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Sălişte – Sălişte (100+2)-jud.SB şi Teliţa – Poşta Frecăţei (100+36)-jud.TL. 
În interval au fost emise 2 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 47 din 25.06.2019 până la ora 12.00. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.08.2018 ora 07.00 – 25.08.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Vişeul, Iza, cursurile  superioare ale Oltului, Sucevei, Moldovei şi Bistriţei, unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Pe râurile din bazinul Buzăului, bazinele superioare ale Jiului, Argeşului, Prahovei, pe cursul superior al Prutului şi pe cursul inferior al Mureşului, debitele au fost în uşoară scădere.
S-au înregistrat scurgeri pe versanți, torenți, pâraie și creșteri rapide de niveluri și debite pe unele râuri din nordul şi vestul țării, ca urmare a precipitaţiilor, sub formă de aversă şi mai importante cantitativ, căzute în interval.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Vedea, Prahova, Suceava, Moldova, pe cursurile superioare ale Oltului, Bistriţei, Trotuşului şi pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul Bârladului și pe afluenții Jijiei.
În interval au fost emise şapte ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE şi două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene hidrologice imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.