Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.05.2019 ora 07.00 – 19.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Siret, Prut, cursurile superioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişului Repede, cursul superior şi inferior al Mureşului, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi bazinul superior al Argeşului şi în general în scădere pe celelalte râuri.
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost în general staționare.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Nădaș – Aghireșu (100+10)-jud. CJ,  Almaș – Almașu (160+45)-jud. SJ, Agrij – Românași (100)-jud. SJ, Crasna – Șimleul Silvaniei (300 +38)-jud. SJ,  și Răcăciuni – Răcăciuni (250)-jud. BC. 
Se situează peste:
- COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Stânca aval (300+69)-jud.BT, datorită deversărilor controlate din acumularea Stânca Costeşti.  
- COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Moravita – Moraviţa (250+30)-jud.TM, Prut – Oroftiana (370+12)-jud.BT şi Oancea (440+13)-jud.GL 
Debitele se situează în jurul jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Rm. Sărat, Putna, Suceava, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței, Moldovei și Bârladului, afluenții Prutului și râurile din Dobrogea unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 15 din 18.05.2019.
În interval au fost emise 4 Atenționări  Hidrologice pentru Fenomene Imediate. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.10.2018 ora 07.00 – 25.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişul Repede, Mureș, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru, Crișului Alb și Oltului, bazinele superioare ale râurilor Crasna, Barcău, Jiu, Buzău, Bistrița și Moldova și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu atingerea și depășirea COTELOR DE ATENȚIE, s-au produs pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Crișului Repede, Crișului Negru, Arieșului și Timișului, ca urmare a precipitațiilor importante cantitativ căzute în interval sub formă de aversă.
În  interval  s-au  situat  peste COTELE DE ATENŢIE  râurile la staţiile hidrometrice: Vl. Galbenă – Pietroasa (125+23)-jud.BH, Crişul Pietros-Pietroasa (200+15)-jud.BH, Fântâna Galbenă-Stâna de Vale (50+12)-jud.BH, Arieş-Scărişoara (120+17)-jud.AB şi Goleţ-Goleţ (260+10)-jud.CS.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Crișul Repede, Bega, Bârzava, bazinele superioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Mureșului, Arieșului, Târnavelor, Timișului, Carașului, Nerei, Bistriței, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru și Crișului Alb, unii afluenți ai Mureșului inferior, pe cursul superior și mijlociu al Moldovei, cursul superior al Trotuşului, cursul mijlociu al Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Moravița, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinul mijlociu și inferior al Oltului și bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan). 
În interval s-au emis patru ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Anunțuri Anunțuri