Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.01.2021 ora 07.00 – 26.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someș (exceptând Lăpuşul), Barcău, Crișuri, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Vedei, Argeşului şi Ialomiței, bazinul inferior al Oltului şi cursurile inferioare ale Turului şi Crasnei.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare, exceptând cele din bazinele hidrografice Vişeu şi Lăpuş şi bazinele superioare şi mijlocii ale Turului şi Crasnei, unde au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în restrângere, diminuare şi eliminare, exceptând cele existente pe cursul superior şi mijlociu al Siretului, pe râurile din bazinele Sucevei, Moldovei, Bistriţei, pe afluenţii Buzăului şi Trotuşului şi pe cursul superior al Prutului unde s-au menţinut fără modificări importante. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Târnava Mare – Sighişoara şi Bistrița la Dorna Giumalău şi la Dorna Arini.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Bistrița, bazinul mijlociu şi inferior al Prutului şi cursurile inferioare ale Argeşului şi Moldovei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche și Bârlad, unde au valori sub 30%.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crișul Alb – Vața de Jos (350+15)-jud. HD şi Valea Mare - Târnova (250+30)-jud. AR.
Se situează peste:
- COTA DE INUNDATIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+30)-jud. SM(sector îndiguit);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+35)-jud.SM,  Tur – Turulung (360+48)-jud. SM (sector îndiguit), Crasna – Domăneşti (400+76)-jud.SM (sector îndiguit), Cigher – Chier (300+14)-jud. AR şi Jiu – Răcari  (330+4)-jud. DJ. 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 7 din 25.01.2021.
În interval s-a emis o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.  

Noutăți Noutăți