Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.09.2018 ora 07.00 – 25.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, bazinele superioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Mureșului, Târnavelor, Jiului, Argeșului, Ialomiței, Bistriței, Moldovei și Sucevei și bazinul superior și mijlociu al Oltului. Pe celelalte râuri debitele vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite pe unele râuri mici din Maramureș, Crișana și zonele de munte ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă, prognozate.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.02.2018 ora 07.00 – 26.02.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) au fost în extindere și intensificare şi sunt prezente pe majoritatea râurilor din nordul şi estul ţării şi doar izolat în celelalte bazine.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Izvorul Giumălaului - Pojorâta, Bistriţa (sectoul Cârlibaba – Frumosu), Neagra - Gura Negrii, Buzău – Racoviţa, Bârlad – Tecuci, Berheci – Feldioara, Zeletin - Galbeni, Prut (sector Oroftiana – Rădăuţi-Prut), Olt – Sf. Gheorghe, Olteţ – Oteteliş, Cerna – Măciuca, Cotmeana – Ciobani, Vâlsan – Mălureni, R. Doamnei – Dărmăneşti, R. Târgului – Pişcani, Ialomiţa – Târgovişte, Ialomiţa – Băleni, Ialomicioara – Fieni, Vişeu (sectorul Leordina – Bistra), Mara - Vadu Izei, Valea Rea – Huţa Certeze, Bistriţa – Bistriţa, Ilişua – Cristeştii Ciceului, Crişul Repede – Ciucea, Mureş (sectorul Topliţa – Stânceni), la Glodeni, Topliţa - Topliţa, Răstoliţa – Răstoliţa, Târnava Mare – Odorheiu Secuiesc, Feernic – Şimoneşti, Gâlda – Benic şi Bela Reca - Mehadia.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul inferior al Ialomiţei şi pe râurile din Dobrogea.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Noutăți Noutăți