Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.03.2019 ora 07.00 – 24.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişul Alb, Mureş, Caraş, Nera, Cerna, Jiu superior, Olt superior, Ialomiţa, Buzău şi pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare, exceptând cursul superior al Crişului Negru şi cursul superior şi mijlociu al Bistriței unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe cursurile inferioare ale Mureşului şi Jiului debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din  mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuş,  Mureş, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița și Buzău, în bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Trotușului, Putnei şi pe tot cursul Jiului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Vedea,  Bârlad și pe afluenții Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.02.2019 ora 07.00 – 26.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuş, Crişul Repede, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Bârlad, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crișului Alb, Mureşului (sector Alba Iulia – Nădlac), Timișului, cursurile inferioare ale Izei, Turului, cursul superior și inferior al Prutului, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Buzău, Trotuș, Suceava, cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde au fost în creștere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă s-au mai înregistrat pe unele râuri din bazinele superioare ale Timișului, Bârzavei, Argeșului, Ialomiței și Putnei.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Caraș, Cibin, Siret (exceptând unii afluenţi ai Bârladului și bazinul superior al Buzăului), Prut (exceptând Jijia) şi bazinele superioare ale Vișeului și Jiului. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Mureș, Olt, Siret, bazinele superioare ale Someșului, Crișului Repede, Nerei, Jiului, bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului și Ialomiței și izolat pe unele râuri din Dobrogea au fost în restrângere și diminuare, exceptând unele râuri din zonele montare din Maramureș și nordul Transilvaniei, unde s-au menţinut fără modificări importante. Pe râurile din bazinele hidrografice Arieș, Suceava, Prut și pe cele din Banat (cu excepția bazinului superior al Nerei) acestea au fost în eliminare.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice:  Someş – Nepos, Mureș – Toplița și pe sectorul Gălăoaia – Glodeni, Toplița – Toplița, Răstoliţa – Răstoliţa, Olt – Sf. Gheorghe, Ialomița – Băleni, Ialomicioara – Fieni, Bistriţa –Frumosu și Neagra - Gura Negrii.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri