Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.09.2017 ora 07.00 – 24.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Trotuș, Bistrița, Moldova, Bahlui, bazinele superioare ale râurilor Iza, Tur, Someș, Mureș, Bega, Bârzava, Olt, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Suceava, Jijia, bazinele superioare și mijlocii ale Timișului și Jiului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, cursul superior al Siretului, unde au fost în uşoară scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Prutului, au fost relativ staţionare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Valea Albă la staţia hidrometrică Boineşti Sud (250+4)-jud.SM.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crișuri, Caraș, Nera, Jiu, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Bistriţa, Suceava, bazinele superioare ale Mureșului, Ialomiței, Prahovei, pe unele râuri din bazinul inferior al Argeșului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Lotru, R. Doamnei, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 22.09.2017 până la ora 12.00.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.04.2017 ora 07.00 – 26.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile: Siret, Moldova, Bistrița, Trotuş, Buzău, cursurile inferioare ale Ialomiței și Bârladului și afluenții Oltului superior, unde au fost în creştere datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, iar pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Caraș, Nera și Cerna, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, Bahlui, bazinele superioare ale Buzăului și Moldovei și pe afluenții din bazinele inferioare ale Siretului şi Prutului.
Ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării viiturilor formate anterior se mai situează peste COTELE DE ATENŢIE, în scădere,  râurile la staţiile hidrometrice: Bârlad – Bârlad (350+42)-jud.VS, Bârlad – Tecuci (300+55)-jud.GL, Braţ Rateş – Tecuci (350+13)-jud. GL, Crasna – Vinețești (340+23-jud. VS şi Racova-Puşcaşi (340+24)-jud.VS.


Noutăți Noutăți