Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.08.2020 ora 07.00 – 07.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi și Timișului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Bistrița, Moldova, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru, Crișului Alb, Timișului, bazinul superior al Begăi și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde au fost în scădere. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Arieș, Jiu, Cibin, Lotru, Olteţ, pe cursurile superioare ale râurilor Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Caraș, Cerna, Trotuş, cursurile inferioare ale Begăi și Timișului și pe cursul Prutului aval Rădăuţi Prut și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârlad, Rm. Sărat și Jijia.
Se menţine peste COTA DE ATENŢIE, în scădere, râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+2) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.06.2019 ora 07.00 – 26.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Călmățui, cursul Siretului, cursul mijlociu și inferior al Ialomiței, cursul superior al Oltului (sector Podu Olt – Hoghiz), cursurile inferioare ale Barcăului, Crișului Negru, Crișului Alb, Timișului, Moraviței, Carașului și Moldovei, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri cu depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Cibinului, pe unii afluenți ai Jiului și Oltului inferior, pe unele râuri mici din bazinul hidrografic al Ialomiței și din Dobrogea și bazinul inferior al Siretului, ca urmare a precipitațiilor importante cantitativ căzute în interval sub formă de averse torențiale.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Crişul Alb, Târnava Mare, Bega, Bârzava, Jiu, Vedea, Ialomița, Suceava, Moldova, Bistriţa, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Prut, unii afluenți ai Mureșului și Oltului inferior, cursurile inferioare ale Barcăului, Mureşului, Timişului, bazinele superioare ale Oltului şi Trotuşului.
Se situează peste COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa  (435+31)-jud.GL și peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+54)-jud. GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Sălişte – Sălişte (100+2)-jud.SB şi Teliţa – Poşta Frecăţei (100+36)-jud.TL. 
În interval au fost emise 2 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 47 din 25.06.2019 până la ora 12.00. 

Noutăți Noutăți