Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.06.2020 ora 07.00 – 26.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Mureşului şi Ialomiţei, cursul Prutului - aval Oroftiana, cursul superior al Jiului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Jijiei, Bahluiului şi râul Miletin unde au fost în creştere prin propagare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs în bazinul superior Jiului, iar pe râul Prut şi pe cursurile inferioare ale Turului, Mureșului, Timişului și Bârzavei, cotele sunt depășite ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în bazinele hidrografice aferente acestor râuri.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Jiu – Câmpu lui Neag (400+20) – Jud. HD, Prut – Oroftiana (650+26)-jud.BT, Prut – Rădăuţi Prut (600+266)-jud.BT, iar ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară  şi Prut – Stânca-aval (375+75)-jud.BT 
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+28)-jud.SM, Timiș – Grăniceri (750+20) – jud. TM, Prut – Prisăcani (520+21)-jud.IS
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Mureş – Luduş (300+35)-jud.MS, Mureș – Săvârșin (325+35) – jud. AR,  Târnava Mică – Blaj (320+25)-jud.AB, Sașa – Poieni (50+10) – jud. TM, Bârzava – Partoş (50+142)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+10) – jud. TM, Jiu -  Amonte Rostovanu (100+25) – jud. HD, Jiu – Iscroni (195+13)-jud.HD, Jiu – Bărbăteni (250)-jud.HD, Rostovanu – Rostovanu (150+10) – jud. HD, Prut -  Ungheni (460+80)-jud.IS, Prut – Drânceni (560+48)-jud.VS, Prut – Fălciu (500)-jud.GL, Prut – Oancea (440+8)-jud.GL, Jijia – Chipereşti (400+30)-jud.IS și Miletin – Șipote (150+10) – jud. IS. 
În interval s-au situat peste: 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Izvor – Aleșd (100+25) – jud. BH, Sighișoara – Brazii (150+18) – jud. AR, Orăștie – Orăștie (200+10) – jud. HD 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 23 din 25.06.2020.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri