Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.08.2018 ora 07.00 – 17.08.2018 ora 07.00


Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Suceava, Moldova, Bistriţa, cursurile superioare ale Mureşului, Prutului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului, cursul mijlociu al Crişului Repede şi cursurile inferioare ale Someşului şi Barcăului.
Pe râurile din bazinele: Crişul Negru, Crişul Alb, pe cursul superior al Barcăului, cursul superior şi inferior al Crişului Repede şi cursul inferior al Prutului, debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri, relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite s-au produs pe unele râuri din nordul, vestul şi centrul ţării.
Debitele se situează în general la valori în jurul şi peste mediile multianuale exceptând râurile din bazinele: Someş, Crişul Negru, Mureş, afluenţii Oltului şi Argeşului superior şi cursurile superioare ale Siretului şi Buzăului unde se situează la valori cuprinse între 40-90% din acestea şi râurile din bazinele Bârladului şi Crasnei unde se situează la vlaori sub 30%.
În interval au emise 12 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene hidrologice imediate şi 3 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.07.2018 ora 07.00 – 26.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Cibin, Bârlad, Prut, pe cursurile inferioare ale râurilor: Tur, Someș, Crasna, Crișul Alb, Târnave, Mureș, Olteț, pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Olt, Buzău, Rm. Sărat, Putna, pe cursul Siretului și pe râurile din Dobrogea.
Pe râurile din bazinele Vedea, Argeș, bazinele superioare și mijlocii ale Jiului și Oltețului debitele au fost relativ staționare, iar pe celelalte râuri, în general, în scădere.
Creșteri izolate de debite s-au mai produs în bazinele hidrografice: Someșul Mare, bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței și Putnei.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale s-au înregistrat pe unele râuri din centrul şi estul ţării ca urmare a precipitațiilor căzute în interval.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (fără Someșul Mic), Crasna, Barcău, Crișul Repede, Nera, Motru, bazinele inferioare ale Jijiei și Bârladului.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bolățău-Poiana Largului (200) - jud. NT și Telița- Poșta Frecăței (100+11)- jud. TL;
Se situează peste:
- COTA DE INUNDAȚIE râul Prut la staţia hidrometrică Oroftiana (470+6),  jud. BT;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Secaş – Colibi (300+120)- jud. AB Siret- Drăgeşti (300)- jud. BC și Prut- Rădăuţi-Prut (290+50),  jud. BT.
În interval au fost emise trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE şi o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 51 din 25.07.2018.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri