Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.11.2018 ora 07.00 – 14.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Crișul Negru și cursul superior al Prutului, debitele au fost în ușoară scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Siretului şi pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Crișul Alb, Bistra, Moravița, Caraş, Nera, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Comlod, Feernic, Secaș, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), bazinul mijlociu și inferior al Oltului și bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) s-au menținut fără modificări importante, exceptând râurile din nordul, vestul şi centrul ţării unde au fost în usoară extindere şi intensificare, fiind prezente pe unele râuri din bazinele: Arieş, bazinele superioare ale Mureșului și Oltului, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe majoritatea afluenţilor săi, pe Jijia şi afluenţii săi și izolat pe unii afluenţi ai Vișeului, Someșului, Mureșului inferior și Argeşului superior.
Curge năboi pe Raul Doamnei la Bahna Rusului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.07.2018 ora 07.00 – 26.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Cibin, Bârlad, Prut, pe cursurile inferioare ale râurilor: Tur, Someș, Crasna, Crișul Alb, Târnave, Mureș, Olteț, pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Olt, Buzău, Rm. Sărat, Putna, pe cursul Siretului și pe râurile din Dobrogea.
Pe râurile din bazinele Vedea, Argeș, bazinele superioare și mijlocii ale Jiului și Oltețului debitele au fost relativ staționare, iar pe celelalte râuri, în general, în scădere.
Creșteri izolate de debite s-au mai produs în bazinele hidrografice: Someșul Mare, bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței și Putnei.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale s-au înregistrat pe unele râuri din centrul şi estul ţării ca urmare a precipitațiilor căzute în interval.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (fără Someșul Mic), Crasna, Barcău, Crișul Repede, Nera, Motru, bazinele inferioare ale Jijiei și Bârladului.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bolățău-Poiana Largului (200) - jud. NT și Telița- Poșta Frecăței (100+11)- jud. TL;
Se situează peste:
- COTA DE INUNDAȚIE râul Prut la staţia hidrometrică Oroftiana (470+6),  jud. BT;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Secaş – Colibi (300+120)- jud. AB Siret- Drăgeşti (300)- jud. BC și Prut- Rădăuţi-Prut (290+50),  jud. BT.
În interval au fost emise trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE şi o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 51 din 25.07.2018.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri