Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.02.2021 ora 07.00 – 27.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Arieş, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, cursul Siretului, bazinul superior al Oltului, cursurile superioare ale Mureşului şi Prutului şi afluenții acestuia din bazinul superior, unde au fost în creştere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice Bârzava şi Moravița şi pe cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, debitele au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente pe râul Răstolița, în bazinele superioare ale râurilor: Moldova, Bistriţa, Tazlău, Jijia, izolat pe unele râuri din bazinele superioare ale Oltului şi Lotrului şi pe unii afluenți din bazinul superior al Prutului, au fost în diminuare, restrângere şi eliminare.
Curg sloiuri pe râul Jijia, pe sectorul Dângeni - Todireni.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişuri, Târnave, Bega, Bistra, Cerna, Vedea, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Argeş mijlociu şi inferior, cursul mijlociu al Mureșului şi cursul mijlociu și inferior al Jijiei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Rm. Sărat şi Bârlad, unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice Domăneşti (400+7)-jud.SM şi Berveni (490+8)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.

Noutăți Noutăți