Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.09.2018 ora 07.00 – 25.09.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Barcău, Crasna, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Bistrița, cursul mijlociu al Mureșului, unde au fost în creștere și cursul inferior al Mureșului unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, Crișul Repede, Vedea, Prahova, Moldova, pe cursul superior al Trotuşului, pe cursurile mijlocii ale Siretului şi Prutului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) în bazinul hidrografic Bârlad.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.03.2018 ora 07.00 – 27.03.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crișul Alb, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Turului, Timișului, Bârzavei, Carașului, bazinul superior și mijlociu al Someșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Mureșului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor Bega Veche, Târnave, Prahova, Prut,  în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Lăpuș, Crasna, Barcău, Bega, Moravița, cursurile inferioare ale Turului, Someșului, Crișului Repede, Bârzavei, Carașului, cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor Crișul Negru, Timiș și Bârladului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită cedării apei din stratul de zăpadă s-au mai înregistrat și în bazinele superioare ale Târnavelor, Putnei, Bistriței, Moldovei și Sucevei.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+86)-jud.SM (sector îndiguit), Crasna – Berveni (490+68)-jud.SM (sector îndiguit),  Bega Veche – Cenei (320+1)-jud.TM, Bârzava – Partoş (50+25)-jud.TM, Urlui – Furculești (150+19)-jud.TR, Vedea – Buzeşti (350+2)-jud.OT, Teleorman – Tătărăşti (160+30)-jud.TR, Dâmbovnic – Slobozia (80+5)-jud.AG, Damboviţa – Dragomireşti (200+8)-jud.IF, Colentina-Colacu (150+34)-jud.DB.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Teslui la s.h. Teslui (250)-jud.OT.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri) prezente pe râurile din bazinul superior al Bistriței au fost în diminuare, restrângere și eliminare, iar cele din bazinul superior al Moldovei au fost în eliminare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând  râurile din bazinele: Lăpuș, Cerna, cursul inferior al Turului, unii afluenţi Bârladului și Jijiei, care se situează la valori cuprinse între 30% şi 80% din acestea.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 17 din 25.03.2018.

Noutăți Noutăți