Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.11.2018 ora 07.00 – 11.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Crişul Negru, Crişul Alb, pe cursul superior şi mijlociu al Crişului Repede, cursurile superioare ale Barcăului şi Prutului şi cursul inferior al Moldovei, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării.
Pe cursurile inferioare ale Barcăului şi Crişului Repede, debitele au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Siretului şi pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Crișul Alb, Bistra, Moravița, Caraş, Nera, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Comlod, Feernic, Secaș, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), bazinul mijlociu și inferior al Oltului și bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) au fost în diminuare și eliminare, fiind prezente pe râurile din bazinele:  Vişeu, Iza, Mureş superior, Arieş, bazinul superior al Oltului, izolat pe unii afluenţi din bazinul superior al Argeşului, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe majoritatea afluenţilor săi, pe cursul superior şi inferior al Prutului, pe Jijia şi afluenţii săi.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.03.2018 ora 07.00 – 27.03.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crișul Alb, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Turului, Timișului, Bârzavei, Carașului, bazinul superior și mijlociu al Someșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Mureșului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor Bega Veche, Târnave, Prahova, Prut,  în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Lăpuș, Crasna, Barcău, Bega, Moravița, cursurile inferioare ale Turului, Someșului, Crișului Repede, Bârzavei, Carașului, cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor Crișul Negru, Timiș și Bârladului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită cedării apei din stratul de zăpadă s-au mai înregistrat și în bazinele superioare ale Târnavelor, Putnei, Bistriței, Moldovei și Sucevei.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+86)-jud.SM (sector îndiguit), Crasna – Berveni (490+68)-jud.SM (sector îndiguit),  Bega Veche – Cenei (320+1)-jud.TM, Bârzava – Partoş (50+25)-jud.TM, Urlui – Furculești (150+19)-jud.TR, Vedea – Buzeşti (350+2)-jud.OT, Teleorman – Tătărăşti (160+30)-jud.TR, Dâmbovnic – Slobozia (80+5)-jud.AG, Damboviţa – Dragomireşti (200+8)-jud.IF, Colentina-Colacu (150+34)-jud.DB.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Teslui la s.h. Teslui (250)-jud.OT.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri) prezente pe râurile din bazinul superior al Bistriței au fost în diminuare, restrângere și eliminare, iar cele din bazinul superior al Moldovei au fost în eliminare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând  râurile din bazinele: Lăpuș, Cerna, cursul inferior al Turului, unii afluenţi Bârladului și Jijiei, care se situează la valori cuprinse între 30% şi 80% din acestea.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 17 din 25.03.2018.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri