Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.08.2018 ora 07.00 – 14.08.2018 ora 07.00


Debitele au fost în scǎdere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, Barcău, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Arieș, Târnava Mare, Târnava Mică, cursul superior al Mureșului şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare, și cursul inferior al Prutului, aval de s.h Oancea, unde vor fi în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Târnava Mare, Târnava Mică, Moraviţa, Nera, Cerna, Bârlad, cursurile superioare ale Mureşului, Siretului, Buzǎului şi unii afluenţi ai Oltului superior şi mijlociu şi ai Argeşului superior, unde se situează la valori sub 90% din normalele lunare.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene hidrologice imediate.
Se situeazǎ peste COTA DE ATENŢIE, prin propagare, râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+8)-jud. GL.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.04.2018 ora 07.00 – 27.04.2018 ora 07.00

 
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Crişul Alb, Ialomiţa, cursul superior şi mijlociu al Oltului şi cursurile inferioare ale Prahovei şi Prutului, unde au fost în scădere ușoară. Creşteri de niveluri şi debite,  ca efect al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării s-au înregistrat pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Suceava, Moldova, Trotuş şi pe cursurile superioare ale Bistriţei şi Prutului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Vișeu, bazinul superior al Bistriţei şi pe cele din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Noutăți Noutăți