Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.05.2020 ora 07.00 – 27.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Timiș, Bârzava, Moravița, Nera, afluenții de dreapta ai Siretului, bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței, bazinele inferioare ale Târnavelor și Begăi, cursurile mijlocii ale Someșului (sector Dej – Ulmeni) și Mureșului (sector Gălăoaia – Acmariu), cursul inferior al Crișului Repede, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Crișului Alb și cursul superior al Prutului, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Arieș, bazinele superioare ale Someșului, Crișurilor și Begăi, cursurile inferioare ale Someșului și Mureșului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în interval s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din bazinul mijlociu al Jiului, bazinul inferior al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului și pe unele râuri din Dobrogea.
Debitele se situează în general la valori între 30-70% din valorile multianuale lunare normale, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Someș (Ilișua, Lonea, Fizeș), Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Moraviţa, Caraş, Cerna, Lotru, Ialomița (exceptând Prahova), bazinul superior al Argeșului, unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Oltului, Siret (exceptând cursurile superioare ale Moldovei, Bistriţei şi Buzăului) şi Prut.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri