Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.06.2020 ora 07.00 – 27.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Repede, Cerna, Jiu, bazinul superior al Barcăului, bazinele inferioare ale Târnavelor, cursul Prutului aval Stânca-aval, cursurile inferioare ale Mureșului, Jijiei, Bahluiului și Sitnei, unde au fost în creștere ca efect combinat al precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte sud – vestul şi vestul ţării, datorită precipitaţiilor torențiale căzute în interval sub formă de aversă, de scurtă durată,  însemnate cantitativ.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Rădăuţi Prut (600+142)-jud.BT, iar ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară şi Prut – Stânca-aval (375+75)-jud.BT 
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+6) – Jud.SM, Prut – Prisăcani (520+27) – Jud. IS. 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  , Târnava Mică – Blaj (320+25) – Jud.AB, Timiș – Grăniceri (600+132) – Jud.TM, Sașa – Poieni (50+8) – Jud.TM, Bârzava – Partoş (50+82) – Jud.TM, Rostovanu – Rostovanu (150) – Jud.HD, Jiu – Răcari (330+44) – Jud.DJ, Prut – Oroftiana (370+30) – Jud.BT Prut – Ungheni (460+92) – Jud.IS, Prut – Drânceni (560+68) – Jud.VS, Prut – Fălciu (500+10) – Jud.GL, Prut – Oancea (440+12) - Jud.GL şi Jijia – Chipereşti (400+39) – Jud.IS.
În interval s-au situat peste: 
- COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Jiu – am. Confl. Rostovanu (320+5) – jud.GJ, Jiu – Câmpu lui Neag (400+30) – Jud. HD, Jiu – Iscroni (305+15) – Jud.HD, Rostovanu – Rostovanu (180) – Jud. HD, Lazaru – Lazaru (200+20) – Jud. HD.
- COTA DE INUNDAȚIE râul Buta la stația hidrometrică Buta (200) – Jud. HD.
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Jiu – Bărbăteni (250+15) – Jud.HD, Jiu – Sadu (300+55) – Jud.GJ, Jiu – Rovinari (280) – Jud.GJ, Bistrita – Teleşti (330+47) – Jud.GJ
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 24 din 25.06.2020.
 

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri