Diagnoza şi prognoza hidrologică pentru Dunăre la intrarea în ţară şi pe sectorul romanesc - 2020.09.23

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde au fost în creștere ca urmare a propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Iza, Crișul Repede, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Vișeului (Vaser, Ruscova), Someșului (Sălăuța, Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș), Mureșului (Niraj, Comlod, Iara, Vișa, Laslea, Domald, Secaș, R. Mare, R. Galben), Argeşului superior (Arefu, Vâlsan, R. Doamnei) și Trotuşului (Helegiu, Dofteana, Oituz, Cașin, Tazlău).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.06.2020 ora 07.00 – 27.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Repede, Cerna, Jiu, bazinul superior al Barcăului, bazinele inferioare ale Târnavelor, cursul Prutului aval Stânca-aval, cursurile inferioare ale Mureșului, Jijiei, Bahluiului și Sitnei, unde au fost în creștere ca efect combinat al precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte sud – vestul şi vestul ţării, datorită precipitaţiilor torențiale căzute în interval sub formă de aversă, de scurtă durată,  însemnate cantitativ.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Rădăuţi Prut (600+142)-jud.BT, iar ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară şi Prut – Stânca-aval (375+75)-jud.BT 
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+6) – Jud.SM, Prut – Prisăcani (520+27) – Jud. IS. 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  , Târnava Mică – Blaj (320+25) – Jud.AB, Timiș – Grăniceri (600+132) – Jud.TM, Sașa – Poieni (50+8) – Jud.TM, Bârzava – Partoş (50+82) – Jud.TM, Rostovanu – Rostovanu (150) – Jud.HD, Jiu – Răcari (330+44) – Jud.DJ, Prut – Oroftiana (370+30) – Jud.BT Prut – Ungheni (460+92) – Jud.IS, Prut – Drânceni (560+68) – Jud.VS, Prut – Fălciu (500+10) – Jud.GL, Prut – Oancea (440+12) - Jud.GL şi Jijia – Chipereşti (400+39) – Jud.IS.
În interval s-au situat peste: 
- COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Jiu – am. Confl. Rostovanu (320+5) – jud.GJ, Jiu – Câmpu lui Neag (400+30) – Jud. HD, Jiu – Iscroni (305+15) – Jud.HD, Rostovanu – Rostovanu (180) – Jud. HD, Lazaru – Lazaru (200+20) – Jud. HD.
- COTA DE INUNDAȚIE râul Buta la stația hidrometrică Buta (200) – Jud. HD.
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Jiu – Bărbăteni (250+15) – Jud.HD, Jiu – Sadu (300+55) – Jud.GJ, Jiu – Rovinari (280) – Jud.GJ, Bistrita – Teleşti (330+47) – Jud.GJ
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 24 din 25.06.2020.
 

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri