Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.09.2021 ora 07.00 – 18.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bistrița, bazinul superior al Begăi, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursurile Buzăului, Moldovei, cursul superior al Jiului și relativ staționare pe restul râurilor.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Crișul Repede, Barcău, Bistrițabazinul superior al Mureșului, Argeșului, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursurile râurilor Sabar, Dâmbovița, Ialomița, cursul superior al Buzăului  și pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Tazlău, Bârlad, pe afluenții Prutului.
În interval au fost emise trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 97 din 16.09.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.06.2021 ora 07.00 – 27.06.2021 ora 07.00


Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor, sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ, căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Teleajen, în bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței şi Moldovei şi doar prin propagare în bazinul Someşului Mic, bazinele mijlocii şi inferioare ale Barcăului, Begăi, Buzăului, pe cursul superior al Prutului şi pe cursurile inferioare ale: Izei, Turului, Someşului, Lăpuşului, Crişului Negru, Crişului Alb, Mureşului, Târnavelor, Râului Negru şi Prutului.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Crasnei şi din bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Oltului, unde vor fi relativ staționare.
Pe râurile din bazinele hidrografice Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele mijlocii și inferioare ale Crasnei, Barcăului, bazinele inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb și cursul mijlociu și inferior al Someșului Mic, debitele au fost relativ staționare. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu,  Neajlov, Glavacioc, Sabar, Ialomița, Buzău, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, Prut, bazinele superioare ale Oltului, Lotrului şi Vedei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega Veche, Timiș, Bistra, Moravița, Caraș, Nera, Cerna şi în bazinul superior al Bârladului.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Galbena la stația hidrometrică Hațeg (150+5)-jud. HD și la COTA DE ATENȚIE râul Nadăș la stația hidrometrică Aghireșu (100)-jud. CJ.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Racova la stația hidrometrică Puscaşi (340+6)-jud.VS.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 63 din 26.06.2021.