Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.01.2021 ora 07.00 – 19.01.2021 ora 07.00


Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului unde au fost în creștere datorită propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă), prezente în majoritatea bazinelor hidrografice, au fost în extindere şi intensificare.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei,  Someş pe sectoarele Rodna – Beclean, Răstoci – Ulmeni,  Sălăuța – Salva, Sieu – Șintereag, Bistrița – Bistrița (afluent al Someșului Mare), Ilișua – Cristeștii Ciceului, Lăpuș pe sectorul Răzoare – Lăpușel,  Mureș pe sectorul Toplița – Gelmar, Răstolița – Răstolița, Arieș – Scărişoara și Turda, Târnava Mare –  Blaj, Târnava – Mihalț, Ampoi – Barabanț, Jiu – Sadu, Gilort – Turburea, Olt – Podu Olt, Olteț – Oteteliș, Cerna – Măciuca, Vedea – Alexandria, Sabar – Poenari, Ialomița – Băleni și Siliștea Snagovului, Buzău – Sita Buzăului, Bâsca Mare – Bâsca Roziliei, Bistrița sector Dorna Giumalău – Frunzeni, Neagra – Gura Negrii, Trotuș sector Tg. Ocna – Vrânceni, Oituz – Ferăstrău, Bârlad –  Tecuci și Prut – Ungheni. 
Curg sloiuri de gheață pe râurile la stațiile hidrometrice: Someș – Satu Mare, Olt – Hoghiz, Vâlsan – Brădet, Râul Doamnei – Ciumești, Buzău – Racoviță și Prut – Rădăuţi Prut şi Drânceni.
Se menține zăporul format anterior pe Moldova la s.h. Fundu Moldovei și s-a format un nou zăpor pe râul Timiș la s.h. Teregova.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Bega, Timiş, Mureşul mijlociu, Bistrița, Tazlău, Putna, Rm. Sărat, Jijia, cursul superior al Siretului, cursul inferior al Moldovei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic al Bârladului unde au valori sub 30%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.09.2020 ora 07.00 – 27.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând cursul Someșului și cursurile inferioare al Mureșului și Siretului, unde au fost în scădere ușoară. Pe râurile din bazinului hidrografic al Begăi, bazinul mijlociu și inferior al Crișului Negru, pe cursul mijlociu și inferior al Timișului și cursurile inferioare ale Vedei, Neajlovului, Argeșului și Dâmboviței, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Vișeu, Iza, Tur, Bistra, Bârzava, Jiu, Cibin, bazinul superior al Argeșului, cursurile superioare ale Timișului, Moldovei, Bistriței, Trotușului, unii afluenți ai Mureșului (Toplița, Răstolnița, Geoagiu, Târnava Mică, Ampoi, Sebeș, Orăștie, Strei), afluenții Oltului inferior și pe râurile din Dobrogea, și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe afluenții Prutului și unii afluenți ai Trotuşului (Dofteana, Oituz).
În interval au fost emise cinci ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 54 din 26.09.2020.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți