Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.01.2021 ora 07.00 – 23.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor slabe căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și cursul superior al Prutului și în general staționare pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în restrângere și diminuare pe majoritatea râurilor și în eliminare în bazinele hidrografice Tur, Lăpuș și Crișul Alb. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Gălăoaia, Bistrița – Dorna Giumalău, Dorna Arini şi Uz – Cremenea. 
Curg sloiuri de gheață pe râul Prut la stația hidrometrică Oancea.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someș, Crișul Repede, Crișul Alb, Târnave, Siret (exceptând Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Sucevei, Modovei și cursul superior al Prutului), bazinul superior al Timișului, cursul Mureșului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, unii afluenți ai Vedei și Argeșului inferior, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche și Bârlad unde au valori sub 30%.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.6 din 22.01.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.12.2020 ora 07.00 – 27.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomița (exceptând cursul inferior), Buzău, Putna, Rm. Sărat, bazinul inferior al Trotuşului şi cursurile  inferioare ale Mureşului şi Someşului.
Pe râurile din bazinele: Vedea, Prut, Argeş inferior şi cele din Dobrogea debitele au fost relativ staționare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei, au fost în diminuare, restrângere şi eliminare. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crișul Repede, Crișul Negru, Arieș, Siret (exceptând Bârladul și Rm. Sărat), bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Mureșului și Jiului,  pe cursurile superioare ale Argeșului și Ialomiței și pe cele din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Rm. Sărat și Bârlad. 
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația Micula (270+20)-jud.SM, datorită deversărilor controlate.


Noutăți Noutăți