Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.03.2019 ora 07.00 – 24.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişul Alb, Mureş, Caraş, Nera, Cerna, Jiu superior, Olt superior, Ialomiţa, Buzău şi pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare, exceptând cursul superior al Crişului Negru şi cursul superior şi mijlociu al Bistriței unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe cursurile inferioare ale Mureşului şi Jiului debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din  mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuş,  Mureş, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița și Buzău, în bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Trotușului, Putnei şi pe tot cursul Jiului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Vedea,  Bârlad și pe afluenții Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.02.2019 ora 07.00 – 28.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişuri, Mureş, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș şi Nera unde au fost în scădere uşoară. Mici creşteri datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării s-au înregistrat pe Suceava, pe cursurile superioare ale Oltului şi Prutului şi pe cursul superior si mijlociu al Bârladului. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90% din valorile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe  Caraș, Cibin, pe cursul Siretului şi pe afluenţii săi de dreapta (exceptând Buzăul), pe cursul Prutului şi pe cursurile superioare ale Vișeului și Jiului. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente în bazinele superioare ale râurilor: Mureş, Olt, Buzău, Trotuş, Bistriţa, Moldova şi pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu s-au menţinut fără modificări importante.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Topliţa, Bistriţa – Frumosu și Neagra – Gura Negrii.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri