Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.08.2019 ora 07.00 – 22.08.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul Someșului și cursul superior al Oltului, unde au fost în scădere uşoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Teleajen, pe cursul inferior al Vedei și pe cursul superior al Ialomiței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Bistra, Moraviţa, Caraș, Nera, Bârlad, pe cursul superior al Siretului, pe unii afluenți ai Someșului Mic (Lonea, Fizeș), Crișului Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Mureșului (Comlod, Iara, Vișa, Feernic, Domald, Secaș, Orăștie, Strei, Râul Mare, Râul Galben) şi pe afluenţii Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.02.2019 ora 07.00 – 28.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişuri, Mureş, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș şi Nera unde au fost în scădere uşoară. Mici creşteri datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării s-au înregistrat pe Suceava, pe cursurile superioare ale Oltului şi Prutului şi pe cursul superior si mijlociu al Bârladului. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90% din valorile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe  Caraș, Cibin, pe cursul Siretului şi pe afluenţii săi de dreapta (exceptând Buzăul), pe cursul Prutului şi pe cursurile superioare ale Vișeului și Jiului. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente în bazinele superioare ale râurilor: Mureş, Olt, Buzău, Trotuş, Bistriţa, Moldova şi pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu s-au menţinut fără modificări importante.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Topliţa, Bistriţa – Frumosu și Neagra – Gura Negrii.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.