Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.08.2019 ora 07.00 – 25.08.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Moldovei și Ialomiței și bazinul superior al Crișului Alb unde au fost în scădere uşoară.
Creșteri izolate de debite s-au produs în bazinele superioare ale Crișului Negru și Arieșului datorită precipitațiilor căzute în interval.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari pe cursurile inferioare ale Jiului și Vedei şi mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Arieș, Târnava Mare, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraș, Nera, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, pe cursul superior al Siretului, cursul inferior al Bistriței, pe râul Tazlău, pe unii afluenți ai Someșului Mic (Lonea, Fizeș), Oltului superior și mijlociu (Râul Negru, Covasna, Ghimbăşel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu), Argeșului superior (Arefu, Vâlsan, Râul Doamnei) şi pe afluenţii Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

 


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.06.2019 ora 07.00 – 28.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bistriţa, Bârlad, cursurile superioare ale Someşului şi Mureşului şi Prutul pe sectorul Stânca aval - Ungheni.
Pe râurile din bazinul Târnavelor, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi bazinele superioare ale Ialomiţei, Sucevei şi Moldovei debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someșul Mic, Crișul Repede, Bega, Pogăniș, Jiu, Vedea, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bistrița, Moldova, Suceava, cursurile superioare ale Mureşului, Carașului și Oltului și pe cursul inferior al Barcăului.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Şiviţa  (435+23)-jud.GL
- COTELE DE ATENȚIE: râurile la staţiile hidrometrice: Prut - Oancea (440+40)-jud. GL.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Goleț la stația hidrometrică Goleț (310+20)-jud. CS
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 48 din 27.08.2019.