Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.01.2020 ora 07.00 – 20.01.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere ușoară prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice (exceptând cursurile râurilor Bega, Bârlad și Prut, cursurile mijlocii și inferioare ale Barcăului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei, Jiului, Argeşului, Vedei, Dâmboviței și Ialomiţei) s-au menţinut fără modificări importante, exceptând râurile mici din bazinul hidrografic Vișeu, bazinele superioare ale Izei, Someșului Mare și Mureșului, unde au fost în ușoară intensificare.
Predomină podul de gheață în bazinele Izei, Turului, în bazinele superioare ale Someșului, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la staţiile hidrometrice: Mureş – Toplița şi Glodeni, Răstolița – Răstolița, Gurghiu – Ibăneşti, Olt – Hoghiz și Bistrița pe sectorul Dorna Arini – Frumosu.
S-a format un zăpor (aglomerare de ghețuri) pe râul Ialomicioara la stația hidrometrică Fieni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Caraş, bazinul superior al Jijiei, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu) și ai Argeșului superior (Râul Doamnei, Cârniciov şi Dâmbovnic). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.06.2019 ora 07.00 – 28.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bistriţa, Bârlad, cursurile superioare ale Someşului şi Mureşului şi Prutul pe sectorul Stânca aval - Ungheni.
Pe râurile din bazinul Târnavelor, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi bazinele superioare ale Ialomiţei, Sucevei şi Moldovei debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someșul Mic, Crișul Repede, Bega, Pogăniș, Jiu, Vedea, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bistrița, Moldova, Suceava, cursurile superioare ale Mureşului, Carașului și Oltului și pe cursul inferior al Barcăului.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Şiviţa  (435+23)-jud.GL
- COTELE DE ATENȚIE: râurile la staţiile hidrometrice: Prut - Oancea (440+40)-jud. GL.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Goleț la stația hidrometrică Goleț (310+20)-jud. CS
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 48 din 27.08.2019.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri