Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.09.2020 ora 07.00 – 21.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Arieșului și Begăi unde au fost în scădere ușoară.
 Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Crișul Repede, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Vișeului (Vaser, Ruscova), Someșului (Sălăuța, Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș), Mureșului (Niraj, Comlod, Iara, Vișa, Laslea, Domald, Secaș, R. Mare, R. Galben), Oltului (Râul Negru, Covasna, Baraolt, Hârtibaciu, Lotru), Argeşului superior (Arefu, Vâlsan, R. Doamnei) și Trotuşului (Helegiu, Dofteana, Oituz, Cașin, Tazlău).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.07.2020 ora 07.00 – 28.07.2020 ora 07.00

 
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Crişul Alb, Crişul Negru, Arieş, Târnave, Buzău, Trotuş, Bistriţa, Suceava, bazinele superioare ale Someşului, Mureşului, Oltului, Moldovei şi Prutului şi numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Bârzavei şi Jiului.
Pe râurile din bazinele: Vedea, Prut (exceptând cursul superior), Putna, Rm. Sărat, bazinul inferior al Argeşului, bazinul mijlociu şi inferior al Moldovei şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Someșul Mic, Crișul Alb, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Jiu, Bistrița, Suceava, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței, bazinul superior al Trotușului, pe Prut, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursul inferior al Moldovei și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului si Jijiei. 
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie și creșteri semnificative de niveluri și debite și formarea de viituri rapide cu depășirea COTELOR DE ATENȚIE și efecte de inundații locale s-au produs pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Moldovei, Sucevei şi Bistriţei, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torențial,  căzute în interval.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Sărișor – Panaci (80+29) – jud. SV și Suha – Stulpicani (120) – jud. SV
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râul Prut, pe sectorul Oancea – Șivița, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează: la s.h. Oancea (440+12) – jud.GL și la s.h. Șivița (360+64) – jud. GL.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și treisprezece ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri