Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.10.2017 ora 07.00 – 28.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Crişuri (exceptând cursurile inferioare ale Crişului Alb şi Crişului Negru), Arieş, cursurile inferioare ale Jijiei şi Siretului, cursul superior al Prutului şi afluenţii Mureşului inferior. Creşteri mai importante de niveluri şi debite, ca urmare a preicpitaţiilor mai însemnate cantitativ căzute în zonă, s-au înregistrat pe unele râuri şi sectoare de râu din bazinele superioare ale Crişurilor şi Arieşului.
Pe râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Târnave, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, cursul superior şi mijlociu al Mureşului şi pe cursurile inferioare ale Someşului, Crişului Negru şi Crişul Alb debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Ialomița, Buzău, Putna, Rm. Sărat, bazinele superioare ale Vișeului, Crișului Repede și bazinul inferior al Argeșului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.