Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.01.2021 ora 07.00 – 16.01.2021 ora 07.00

 

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Bârlad, Jjia, cursul mijlcoiu şi inferior Prutului şi râurile din Dobrogea, unde au fost staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinul Olt, bazinele superioare și mijlocii ale Ialomiței, Bistriței, bazinele superioare ale râurilor Mureș, Arieș, Argeș, Buzău, Putna, Tazlău, Moldova, pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului şi izolat, în bazinele superioare ale Someșului Mare, Someșului Mic, Crișului Repede și pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Someşul Mare – Nepos, Sălăuța – Salva, Ilişua – Cristeştii Ciceului, Bistrița – Mița (afluent al Someșului Mare), Lăpuş – Răzoare, Mureș pe sectorul Toplița – Gălăoia, Iara – Valea Ierii, Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu, Neagra-Gura Negrii şi Prut - Orofitana. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Târnave, Bistrița, Bârlad și Jijia, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare. 
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150+1)-jud. TR.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.12.2020 ora 07.00 – 28.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Ialomița, Buzău, Putna, Bârlad, bazinul inferior al Oltului, bazinul superior și mijlociu al Argeșului, izolat în bazinul superior al Oltului, pe cursul inferior al Mureșului și pe cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Vedea, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinul inferior al Argeșului și pe râurile din Dobrogea debitele au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei, au fost în diminuare, restrângere şi eliminare. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile: Tur, Someș, Arieș, Jiu, Olt, Ialomița, Siret (exceptând Bârladul și Rm. Sărat), bazinul superior al Mureșului, bazinul superior și mijlociu al Argeșului, cursul mijlociu și inferior al Prutului și pe cele din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Crasna. 
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur - Micula (270+6) jud. SM, ca urmare a deversărilor controlate, Azuga – Azuga (100) jud. PH, Teleajen Valea Poii (100+13) jud. PH, Teleajen – Vălenii de Munte (230) jud. PH, Sălătrucel  Berislăveşti (10+10)-jud.VL.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICA nr. 66 din 27.12.2020.


Noutăți Noutăți