Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.01.2021 ora 07.00 – 29.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în extindere şi intensificare, fiind prezente pe râurile din bazinele hidrografice ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei, bazinele superioare ale Vișeului, Someșului, Mureșului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Trotuşului, bazinul superior și mijlociu al Oltului, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului, pe cursul superior al Prutului, pe unii afluenți ai Bârladului și Jijiei și pe râurile din Dobrogea.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Stânceni şi Valea Ierii, Ialomicioara – Fieni, Bistrița  pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Rm. Sărat, Bistrița, Moldova, bazinul mijlociu şi inferior al Prutului, cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și  râurile din bazinele hidrografice Bega Veche și Bârlad, unde au valori sub 30%.
Se  situează peste:
- COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+5)-jud. SM (sector îndiguit);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Crasna – Domanești (400+6)-jud. SM.


Noutăți Noutăți