Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.06.2020 ora 07.00 – 02.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Buzău, Suceava, bazinele superioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei, cursul inferior al Siretului şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Trotuş, Bistriţa, Bârlad, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi pe cele din Dobrogea, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 10-40% din mediile multianuale lunare, mai mari (40-70% din normalele lunare) în bazinele hidrografice Someș, Timiș, Bârzava, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Teleorman, Neajlov, Prahova, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Buzăului, pe cursul superior și mijlociu al Prutului și pe râurile din Dobrogea și peste normalele lunare pe râurile din bazine hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Firiza, Cavnic, Lăpuș. 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE răul Covasna la staţia Covasna.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.05.2019 ora 07.00 – 29.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Barcău, Crișul Repede, Arieș, Bega, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Crasnei, Crișului Negru, Crișului Alb, Timișului, bazinele superioare ale râurilor: Tur, Târnave, Moravița, Argeș, Trotuș, Bistrița, bazinul mijlociu și inferior al Oltului și afluenții Mureșului inferior, cursul inferior al Prutului, relativ staționare pe râurile din bazinul hidrografic Vedea, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței și în scădere pe celelalte râuri.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, ca urmare a precipitațiilor sub formă de averse căzute în interval, izolat mai însemnate cantitativ, s-au înregistrat în bazinele hidrografice ale râurilor Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, unii afluenți ai Mureșului inferior și pe unele râuri din Banat.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Iza – Săcel (80)-jud.MM, Tur – Micula (270+34)-jud.SM, Crasna – Supuru de Jos (300+8)-jud.SM, Crasna – Domănești (400+62)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+23)-jud. SM, Maria – Răţeşti (250+5)-jud.SM, Gârlişte – Gârlişte (70+18)-jud.CS, Ciclova – Vrăniuţ (150+35)-jud.CS, Prut – Fălciu (500+32)-jud. VS, Prut – Oancea (440+43)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+53)-jud.GL. 
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Miţa – Zalău (150+35)-jud.SJ, Crasna – Crasna (200+85)-jud.SJ și Criş Băiţa – Ştei (150+7)-jud.BH. 
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Ialomiţa, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, cele din Dobrogea bazinele superioare ale Timișului, Bârzavei, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, bazinul inferior al Trotușului, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr 22 din 28.05.2019.
În interval au fost emise 4 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE de fenomene imediate şi o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ de fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri