Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.11.2018 ora 07.00 – 18.11.2018 ora 07.00

 
Debitele au fost în general staţionare, exceptând afluenţii de dreapta ai Siretului, cursurile inferioare ale Crișurilor și Mureșului (sector Radna – Nădlac), unde au fost în uşoară scădere și cursul inferior al Jiului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Sucevei, pe Moldova, pe cursul superior şi mijlociu al Trotuşului, cursul mijlociu al Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Moravița, Nera, Cerna, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinele hidrografice Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Crișul Alb (Bănești, Sighișoara), Mureș (Luț, Comlod, Vișa, Secaș, Râul Mare, Râul Galben), Jiu (Jaleş, Coşuştea), în bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan, Argeşel) şi în bazinul inferior al Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.06.2018 ora 07.00 – 29.06.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna şi afluenţii Mureşului unde au fost staţionare precum şi Trotuşul, unii afluenţi ai Oltului mijlociu, râurile din bazinul superior al Jiului şi din bazinul inferior al Prutului, cursul superior şi mijlociu al Timişului şi râurile din Dobrogea unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Târnava Mare, Târnava Mică, Olteț, Argeș, râul Prut, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și râurile din Banat unde se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare și râurile din bazinul Bârlad și afluenții Prutului unde sunt mai mici de 30% din medii.
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Putna- Mirceşti (500+48),  jud. VN, Sitna- Todireni (350+80),  jud. BT și Vămăşoaia- Iaşi (140+30),  jud. IS;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Trotuş- Lunca de Sus (80+10),  jud. HR, Dofteana- Dofteana (250+40),  jud. BC, Tecucel- Tecuci (360+82),  jud. GL, Tutova- Rădeni (250+15),  jud. VS, Ciric- Iaşi (170+4),  jud. IS, Topolog- Saraiu (300+60),  jud. CT
Se situează peste:
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Miletin- Şipote (150+15),  jud. IS, Sitna- Todireni (250+53),  jud. BT și Topolog- Saraiu (300+26),  jud. CT.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ și o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 28.06.2018.

Noutăți Noutăți