Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.01.2020 ora 07.00 – 20.01.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere ușoară prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice (exceptând cursurile râurilor Bega, Bârlad și Prut, cursurile mijlocii și inferioare ale Barcăului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei, Jiului, Argeşului, Vedei, Dâmboviței și Ialomiţei) s-au menţinut fără modificări importante, exceptând râurile mici din bazinul hidrografic Vișeu, bazinele superioare ale Izei, Someșului Mare și Mureșului, unde au fost în ușoară intensificare.
Predomină podul de gheață în bazinele Izei, Turului, în bazinele superioare ale Someșului, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la staţiile hidrometrice: Mureş – Toplița şi Glodeni, Răstolița – Răstolița, Gurghiu – Ibăneşti, Olt – Hoghiz și Bistrița pe sectorul Dorna Arini – Frumosu.
S-a format un zăpor (aglomerare de ghețuri) pe râul Ialomicioara la stația hidrometrică Fieni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Caraş, bazinul superior al Jijiei, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu) și ai Argeșului superior (Râul Doamnei, Cârniciov şi Dâmbovnic). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.06.2019 ora 07.00 – 29.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Cernei, Putnei, cursul mijlociu şi inferior al Bârladului, cursul mijlociu al Mureşului şi cursurile inferioare ale: Turului, Lăpuşului, Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişului Negru, Crişului Alb, Timişului, Argeşului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din Dobrogea debitele au fost relativ staţionare. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Ialomița, Rm. Sărat, Putna, Bistrița, Moldova, cursul Prutului, cursul superior al Oltului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului și Bârladului şi cursurile inferioare ale Argeşului şi Sucevei.
Se situează:
- COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa  (435+7)-jud.GL;
- COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+34)-jud. GL.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri