Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.06.2020 ora 07.00 – 29.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând unele râuri din bazinele superioare ale Someșului, Crasnei, Someșului Mic, Mureșului, bazinele inferioare ale Izei și Trotușului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și cursul inferior al Jijiei şi cursul Prutului -  aval s.h. Stânca Aval, unde au fost în creştere numai prin propagare.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ s-au produs pe unele râuri din bazinul hidrografic Lotru, bazinele superioare ale râurilor Dâmbovița, Teleajen și Bistrița.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie și viituri rapide cu efecte de inundații locale s-au produs pe unele râuri mici din zonele de munte din vestul și centrul țării, ca urmare a precipitaţiilor torențiale căzute în interval sub formă de aversă, de scurtă durată,  însemnate cantitativ.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Barcău, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Oltului, Trotușului, bazinele inferioare ale Crasnei, Bistriței, Moldovei, bazinele superioare ale Timișului și Jijiei, cursul Prutului și cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde se află la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bahlui și Bârlad, unde se află la valori cuprinse între 10-30% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTA DE PERICOL  râul Prut la s.h. Stânca-aval (375+76)-Jud.BT, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Prisăcani (520+50) – Jud.IS şi Prut – Drânceni (630+37) – Jud.VS.
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Timiș – Grăniceri (600+38) – Jud. TM, Prut - Ungheni (460+114) – Jud.IS, Prut – Fălciu (500+31) – Jud.GL, Prut – Oancea (440+29) – Jud.GL şi Jijia – Chipereşti (400+53) – Jud.IS.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Someşul Mare -  Valea Mare (110+10)-Jud.BN şi Ilva – Poiana Ilvei (150+10)-Jud.BN.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 26 din 28.06.2020.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi opt ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

 


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri