Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.07.2017 ora 07.00 – 29.07.2017 ora 07.00


Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bistriţa, Buzău, Prut, Bârlad, pe cursul Siretului, cursul superior al Oltului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Putnei, Rm. Sărat, Ialomiţei, cursul inferior al Jiului şi pe râurile din Dobrogea şi relativ staţionare pe râurile din bazinele: Vişeu, Someşul Mare, Someşul Mic, Mureş, Vedea şi pe cele din bazinul inferior al Oltului.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici şi creşteri semnificative de niveluri și debite datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din sud-estul țării și din zona de munte.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Prahova, Putna, Rm. Sărat, Buzău, cursurile inferioare ale Jiului şi Ialomiţei şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Lăpuş, Crasna, Jijia, unele râuri din bazinele hidrografice: Mureș (Luț,  Iara, Târnave, Domald, Secaș, Râul Mare, Râul Galben).
În interval au fost emise: două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și două ATENȚIONARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
În interval s-au situat peste: 
-   COTA DE PERICOL
: râul Teliţa la staţia hidrometrică Poşta (200+10)-jud. TL
-  COTELE DE ATENŢIE: râurile  la staţiile hidrometrice: Taiţa – Satu Nou (250+17)-jud. TL, AgiCabul – Cuza Vodă (150+20)-jud. CT şi Lumina – Valea Neagră (225+21)-jud. CT 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE  râul Topolog – Saraiu (300+90)-jud. CT.