Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.09.2017 ora 07.00 – 25.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul Siretului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Sucevei, Moldovei, bazinele inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării. Pe râurile din bazinele Vedea, Bârlad, în bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, Prutului și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crișuri, Arieș, Caraș, Suceava, Bistriţa, Putna, bazinele inferioare ale Crasnei și Begăi, bazinul superior al Prutului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.07.2017 ora 07.00 – 29.07.2017 ora 07.00


Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bistriţa, Buzău, Prut, Bârlad, pe cursul Siretului, cursul superior al Oltului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Putnei, Rm. Sărat, Ialomiţei, cursul inferior al Jiului şi pe râurile din Dobrogea şi relativ staţionare pe râurile din bazinele: Vişeu, Someşul Mare, Someşul Mic, Mureş, Vedea şi pe cele din bazinul inferior al Oltului.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici şi creşteri semnificative de niveluri și debite datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din sud-estul țării și din zona de munte.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Prahova, Putna, Rm. Sărat, Buzău, cursurile inferioare ale Jiului şi Ialomiţei şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Lăpuş, Crasna, Jijia, unele râuri din bazinele hidrografice: Mureș (Luț,  Iara, Târnave, Domald, Secaș, Râul Mare, Râul Galben).
În interval au fost emise: două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și două ATENȚIONARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
În interval s-au situat peste: 
-   COTA DE PERICOL
: râul Teliţa la staţia hidrometrică Poşta (200+10)-jud. TL
-  COTELE DE ATENŢIE: râurile  la staţiile hidrometrice: Taiţa – Satu Nou (250+17)-jud. TL, AgiCabul – Cuza Vodă (150+20)-jud. CT şi Lumina – Valea Neagră (225+21)-jud. CT 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE  râul Topolog – Saraiu (300+90)-jud. CT.


Noutăți Noutăți