Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.10.2017 ora 07.00 – 29.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe: Tisa, Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Lăpuş, Olt, Suceava, Trotuş, Buzău, pe cursurile mijlocii  şi inferioare ale Crişului Repede, Crişului Negru, Crişului Alb, Mureşului, Bistriţei şi pe cursurile inferioare ale Arieşului şi Argeşului.
Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crişuri, Prahova, Suceava, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm.Sărat, Buzău, pe Ariesul superior, Jiul inferior, Oltul mijlociu şi pe cursul inferior al Ialomiţei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.