Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.01.2021 ora 07.00 – 15.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinul inferior al Argeșului și cursul inferior al Ialomiței unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe râurile din bazinul Bârladului și afluenții Prutului au fost staționare.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150+1)-jud. TR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinul Olt, bazinele superioare și mijlocii ale Ialomiței, Bistriței, bazinele superioare ale râurilor Mureș, Arieș, Argeș, Buzău, Putna, Tazlău, Moldova şi izolat, în bazinele superioare ale Someșului Mare, Someșului Mic, Crișului Repede și  pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Sălăuța – Salva, Bistrița – Mița (afluent al Someșului Mare), Mureș pe sectorul Toplița – Stânceni, Iara – Valea Ierii, Ialomicioara – Fieni, Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu şi Neagra-Gura Negrii. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Târnave, Bârlad și Jijia, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare. 


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.12.2020 ora 07.00 – 29.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice. Tur, Lăpuș, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Lotru, Cibin, Suceava, bazinele superioare ale Vișeului, Jiului, Oltețului, Ialomiței, Prahovei, cursurile inferioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Târnavelor, Bârzavei, cursurile mijlocii ale Mureșului și Oltului, cursurile mijlocii și inferioare ale Arieșului, Timișului și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Caraș, Vedea, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Arieșului, Mureșului, Târnavelor și bazinul inferior al Argeșului, unde au fost relativ staționare.
Creșteri mai însemnate de  niveluri și debite, ca  urmare a propagării viiturilor formate anterior, s-au înregistrat pe cursurile inferioare ale Prahovei, Buzăului, Putnei și Rm. Sărat.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei au fost în ușoară diminuare. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râul Dorna la stația hidrometrică Dorna Cândrenilor.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Vișeu, Tur, Someș, Arieș, Cerna, Jiu, Olt, Ialomița, Siret (exceptând Bârladul), bazinele superioare ale Izei, Someșului, Lăpușului, Crișului Alb, Mureșului, cursurile superioare ale Bârzavei, Carașului, Nerei, cursul mijlociu și inferior al Prutului și pe cele din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Jijia și Crasna. 
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Buzău la stația hidrometrică Racovița (350+16) – jud.BR ca urmare a propagării viiturii formate anterior.
În interval s-a situat la COTA DE INUNDAȚIE râul Teleajen la stația hidrometrică Moara Domnească (450) – jud. PH.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICA nr. 66 din 27.12.2020 până la ora 16:00.

Noutăți Noutăți