Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.05.2019 ora 07.00 – 20.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Caraşului şi Bârladului, pe cursurile Siretului, Prutului, pe cursul mijlociu al Oltului şi pe cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Mureş, Bega Veche, Timiş, Bârzava, Argeş şi Ialomiţa.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost în general staționare.
Debitele se situează în jurul jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crişuri, Arieş, Cerna, Vedea, Dâmboviţa, Olt mijlociu şi inferior, afluenţii Jiului mijlociu şi inferior, unii afluenţi ai Argeşului, bazinul superior al Bârladului și râurile din Dobrogea unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
 
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+24)-jud.SM, Moravița – Moravița (250+26)-jud. TM şi Prut – Oancea (440+15)-jud. GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Miletin - Şipote (150+4)-jud.IS, Prut - Rădăuţi Prut (290+17)-jud. BT, 
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 16 din 19.05.2019, iar în interval au fost emise 2 Atenționări  Hidrologice pentru Fenomene Imediate. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.04.2019 ora 07.00 – 30.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând bazinul Jiului, cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Crişului Alb, Mureşului şi Timişului şi cursurile inferioare ale Someşului, Târnavelor şi Ialomiţei, unde au fost în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Pe râurile din bazinele: Vedea, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, Prut (exceptând cursul superior), cursul Siretului, bazinul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea, debitele au fost în general staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul Vișeu, bazinul superior al Ialomiţei, bazinul superior şi mijlociu al Bistriței şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele râurilor: Crasna, Târnava Mică, Bârlad şi Jijia.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Anunțuri Anunțuri