Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.07.2018 ora 07.00 – 18.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Târnava Mica, Bega, Timiș, Bârzava, bazinul mijlociu al Someșului, bazinul inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Carașului și Nerei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și doar prin propagare pe cursul inferior al Izei și pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Siret (exceptând râurile Bistrița și Trotuș), bazinul mijlociu și inferior al Prutului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, sub formă de aversă, izolat cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Bârzava, Jiu, Vedea, Ialomița, Tazlău, Sitna, cursul Prutului, bazinele inferioare ale Oltului și Argeșului, cursul mijlociu și inferior al Siretului și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) râurile din bazinul hidrografic Bârlad și cursul superior al Crasnei. 
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și șase ATENŢIONǍRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.06.2018 ora 07.00 – 30.06.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega şi Cerna, unde au fost relativ staţionare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Crişul Alb, Moraviţa, pe cursul mijlociu şi inferior al Timişului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost în scǎdere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au produs pe unele râuri mici din nordul, centrul şi estul ţării şi din zonele de deal şi de munte.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Negru, Târnava Mare, Timiş, Caraş, Cerna, pe cursul inferior al Argeșului, în bazinul superior al Bârladului şi pe râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare.
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE PERICOL râurile la staţiile hidrometrice: Cormoş – Brăduţ (230+10)-jud. CV, Râmna – Gropa Tufei (350+48)-jud.VN, Drâslea – Drâslea (300)-jud. BT, Homorodul Mare – Sânpaul (350)-jud.HG;
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Negel – Măgura (150+20)-jud.BC;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Brad – Luncoiu (200+4)-jud.HD, Radâmna – Radâmna (130+20)-jud.CS, Târlung – Lunca Mărcuş (190)-jud.CV, Cricovul Dulce – Băltiţa (200+35)-jud.PH, Slănic – Cernăteşti (200+8)-jud.BZ, Moldova – Prisaca Dornei (250+8)-jud.SV, Tomnatec – Drăgoioasa (50+15)-jud.SV, Suceava – Brodina (250)-jud.SV, Cracău – Magazia (130+2)-jud. NT, Jijia-Dorohoi (360+59)-jud. BT; 
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Râul Negru – Lemnia (390+29)-jud.CV, Olt – Hoghiz (350+8)-jud.BV, Mirceşti – Putna (500+6)-jud.VN, Buzău – Sita Buzăului (275+23)-jud.CV;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bega Veche – Cenei (320+4)-jud.TM, Covasna – Boroşneul Mare (400+1)-jud.CV, Râul Negru – Reci (300+24)-jud.CV, Olt – Micfalău (210+2)-jud.CV, Caşin – Plăieşii de Jos (100+2)-jud.HG, Covsna – Covasna (80+20)-jud.CV, Tazlăul Sărat – Lucăceşti (200)-jud.BC, Oituz – Ferăstrău (180+35)-jud.BC, Trotuş – Lunca de Sus (80+18)-jud.HG, Negel – Măgura (80+50)-jud.BC, Bistriţa – Frumosu (250+8)-jud.NT, Miletin – Sipote (150+47)-jud.IS, Sitna – Todireni (250+14)-jud.BT, Horincea – Găneşti (200+40)-jud.GL; 
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ și o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 41 din 29.06.2018.

Noutăți Noutăți