Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.08.2017 ora 07.00 – 30.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Argeşului şi Ialomiţei, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bistriţa, Trotuş, Putna, Bârlad, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiţei, cursul superior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost în scǎdere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe Teleorman, Sabar, bazinul superior al Ialomiței și mai mici pe unele râuri din bazinele Someșului, Mureșului, pe: Crasna, Crișul Negru, Crișul Repede, unii afluenţi ai Oltului, pe Râul Doamnei şi pe cursul Siretului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.