Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.05.2019 ora 07.00 – 19.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Siret, Prut, cursurile superioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişului Repede, cursul superior şi inferior al Mureşului, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi bazinul superior al Argeşului şi în general în scădere pe celelalte râuri.
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost în general staționare.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Nădaș – Aghireșu (100+10)-jud. CJ,  Almaș – Almașu (160+45)-jud. SJ, Agrij – Românași (100)-jud. SJ, Crasna – Șimleul Silvaniei (300 +38)-jud. SJ,  și Răcăciuni – Răcăciuni (250)-jud. BC. 
Se situează peste:
- COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Stânca aval (300+69)-jud.BT, datorită deversărilor controlate din acumularea Stânca Costeşti.  
- COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Moravita – Moraviţa (250+30)-jud.TM, Prut – Oroftiana (370+12)-jud.BT şi Oancea (440+13)-jud.GL 
Debitele se situează în jurul jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Rm. Sărat, Putna, Suceava, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței, Moldovei și Bârladului, afluenții Prutului și râurile din Dobrogea unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 15 din 18.05.2019.
În interval au fost emise 4 Atenționări  Hidrologice pentru Fenomene Imediate. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.11.2018 ora 07.00 – 30.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior al Prutului şi cursul inferior al Someşului, unde au fost în creștere prin propagare, precum şi râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Argeş, pe afluenţii Mureşului şi pe cele din Dobrogea unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile superiore ale Crișurilor şi Cernei, pe Mureș (sectorul Brănişca – Radna), pe Bârzava, pe cursul inferior al Arieşului, pe Suceava, Moldova, Trotuş, cursul mijlociu și inferior al Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, Bârlad, Jijia şi pe unii afluenţi din bazinul hidrografic Mureș (Comlod, Secaș, Râul Mare).
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, năboi, pod de gheaţă) prezente pe unele râuri din nordul, centrul şi estul ţării au fost în extindere şi intensificare.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la staţiile hidrometrice: Vişeu – Bistra, Someş – Beclean, Şieu – Şintereag, Lăpuş – Răzoare, Mureş – Gălăoaia, Topliţa – Topliţa, Răstoliţa – Răstoliţa, Ialomiţa pe sectorul Moroeni – Băleni, Siret – Nicolae Bălcescu,  Bistriţa pe sectorul Cârlibaba – Frumosu, Neagra – Gura Negrii.
Izolat este prezent podul de gheaţă în bazinul superior al Someşului şi pe unii afluenţi mici ai Oltului superior şi mijlociu şi ai Barladului şi Jijiei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Anunțuri Anunțuri