Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.02.2020 ora 07.00 – 19.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare, Trotuş, Buzău, bazinul superior al Timişului şi cursurile superioare ale Jiului, Siretului și Putnei unde au fost în ușoară crestere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheață şi propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe cursurile superioare ale râurilor: Suceava, Moldova, Bistriţa şi Trotuş şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârniciov, Neajlov).
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente pe unii afluenţi ai Oltului superior și mijlociu şi pe unele râuri din bazinele superioare ale râurilor: Someş, Mureş, Argeş, Moldova şi Bistriţa şi pe unii afluenţi mici ai Trotuşului şi Prutului au fost in diminuarea și eliminare .
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.12.2019 ora 07.00 – 30.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş, Jiu, Buzău, Bistriţa şi bazinul inferior al Ialomiţei, unde au fost în uşoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) au fost în extindere şi intensificare în bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiţei, Bistriţei, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi pe afluenţii Buzăului şi şi-au făcut apariţia în bazinul Izei şi în bazinele superioare ale: Vişeului, Someşului, Lăpuşului, Crişului Repede, Mureşului şi Arieşului. 
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Lăpuş – Răzoare,  Mureş  pe sectorul Topliţa – Gălăoaia, Topliţa – Topliţa, Mădăraş – Mădăraş, Sălişte – Sălişte, Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu, Dorna – Dorna Cândreni şi Neagra – Gura Negrii.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinul Jiului, bazinul superior şi mijlociu al Bistriţei, pe cursul superior al Oltului şi pe unii afluenţi din bazinul inferior al acestuia, pe Dâmboviţa şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Negru, Crișul Alb, Bega, Moraviţa, Bârlad, Jijia, cursul superior al Tazlăului, cursul inferior al Bistriței, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Ilişua, Lonea, Lăpuş) şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Feernic, Secaş, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri